Miljöcertifiering

Bedöm och jämför nya och befintliga byggnaders miljö, hållbarhets- och energiprestanda opartiskt. En miljöcertifiering bedömer en byggnads miljöprestanda utifrån olika kriterier och poängsystem.

Miljöcertifiering för nya och befintliga byggnader

Miljöcertifierade byggnader ger bättre inomhusmiljö och synliggör fastighetsägarens miljöambitioner. En miljöcertifiering garanterar energieffektivitet och lägre energikostnader. Dessutom kan en miljöcertifiering höja värdet på fastigheten och på så vis vara en fördel vid en eventuell försäljning.

Många fastighetsägare har som policy att certifiera sina byggnader enligt något av miljöcertifieringssystem. En miljöcertifiering är inte enbart en insats för miljö och människa, utan innebär även flera ekonomiska fördelar som påverkar fastighetens lönsamhet. Det finns olika nivåer på certifieringar, nivån på certifieringen bestäms beroende på hur väl byggnaden uppfyller de olika kriterierna.


Experter inom många olika certifieringssystem

Vi är experter på alla de främsta miljöcertifieringssystemen på marknaden.

Våra certifierade konsulter kan hjälpa dig att välja rätt miljöcertifiering för just din aktuella fastighet. Vi hjälper till i arbetet att hitta rätt lösningar och rätt certifieringsnivå för just din byggnad och gör vägen fram till certifiering tydlig och smidig. Nedan kan du läsa mer om de olika certifieringssystemen.

Certifieringssystem som vi arbetar med:

BREEAM, BREEAM In Use, Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift, Svanen, LEED, NollCO2, Passivhus och WELL


Läs mer om olika miljöcertifieringar

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är en av världens ledande metoder för att bedöma byggnader och infrastruktur ur ett brett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer

NollCO2

NollCO2– certifieringen är avsedd för nya byggnader och syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livscykel.

Läs mer

WELL

En WELL-certifiering främjar hälsa och välmående hos människor som vistas i byggnaden.

Läs mer

BREEAM In-Use

BREEAM In-Use (BiU) är ett internationella miljöcertifiering för befintliga byggnader och används för att sammanställa utvärdera befintliga byggnader och utarbeta handlingsplaner för att öka dess hållbarhet över tid.

Läs mer

Svanen

Svanen granskar fastighetens miljöpåverkan och är ett etablerat miljömärke av Miljömärkning Sverige AB.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.