Stadsutveckling

Projektledning i stadsutvecklingsprojekt från tidiga skeden.

Samordnar stora stadsutvecklingsprojekt

Vid stora stadsutvecklingsprojekt där det finns många intressenter behöver man hjälpas åt. Projekt kan behöva delas upp i flera delprojekt.

För att samordna delprojekt, stötta projektledarna, se till att utnyttja synergieffekter, hålla koll på den stora tidplanen i projekten och dra lärdom av varandra behövs det ofta en erfaren projektledare som medverkat i flera större projekt och som kan se till att delprojekten flyter på och är samordnade.

Hos oss finns flera projektledare med denna erfarenhet och vi hjälper gärna er kommun eller verksamhet.


Dagens förhållanden och framtida, lönsam förädling

Behöver ni någon som ser vad området lämpar sig för och vilken slumrande potential som ert fastighetsinnehav kan innehålla? Vi har då lyhörda och duktiga projektledare som kan hjälpa er att inventera dagens förhållanden och bedöma möjligheterna till en framtida, lönsam förädling.

Varje fastighet har sin potential. En gammal detaljplan kan innebära en möjlighet att ändra till en helt annan, lönsammare markanvändning.

Förutom en gedigen sakkunskap har våra erfarna projektledare ett stort kontaktnät inom såväl kommuner som myndigheter, vilket bidrar till en effektiv dialog och en smidig process.

Vi kopplar ihop byggherreprocessen och den kommunala processen på ett smidigt sätt. Våra konsulter lotsar fram era projekt genom hela samhällsbyggnadsprocessen, från idé till genomförande.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.