Miljösamordning

Miljösamordnare fungerar som sakkunnigstöd av miljörelaterade frågor i ditt byggprojekt.

Nå uttalade mål och krav

Rollen som miljösamordnare innefattar alla delar och skeden av ett byggprojekt. Vi hjälper både byggherrar och entreprenörer med flera.

Syftet är att samordna samtliga kompetenser och discipliner för att leverera en byggnad med så hög miljöprestanda som möjligt, utifrån de ramar som finns. Miljösamordningen formulerar, följer upp samt tolkar miljörelaterade krav och mål från start till färdig byggnad.

Vi ser till att ditt projekt uppnår uttalade mål och krav på ett så effektivt sätt som möjligt. 


Miljösamordnare som sakkunnigstöd

Vare sig du är byggherre eller entreprenör fungerar en samordnare från oss som ett sakkunnigstöd. Vi bistår med specialistkompetens i projektet. Miljösamordningen formulerar, följer upp samt tolkar miljörelaterade krav och mål från start till färdig byggnad. Vi ser till att ditt projekt uppnår uttalade mål och krav på ett så effektivt sätt som möjligt.  Vi har mycket god erfarenhet av de olika miljöcertifieringssystemen på marknaden och våra konsulter besitter en bred kompetens.


Uppföljning och dokumentation

Med hjälp av miljösamordning granskar vi projektörers och sakkunnigas handlingar för att säkerställa att samtliga krav finns inarbetade. Under produktionsskedet följer vi upp produktionsrelaterade krav och mål. Vi följer vanligtvis upp kraven genom löpande avstämningar och ronder med entreprenören.

I samband med slutbesiktning och överlämnande samlar miljösamordnaren in erforderlig dokumentation. Detta sammanställs sedan till en slutdokumentation för projektet.


Artiklar att ta del av

Avtal med SHIS Bostäder

Sustera Green Building AB har tecknat avtal med SHIS Bostäder.

Läs mer

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.