Teknisk due diligence

Teknisk Due Diligence (TDD) och Environmental Due Diligence (EDD) med fokus på miljöfrågor.

Värdefulla insikter och beslutsinformation

Due Diligence ger värdefulla insikter och beslutsinformation vid förvärv och avyttring av fastigheter. Våra experter besiktigar och undersöker önskade byggnader och upprättar därefter en objektiv rapport. I rapporten bedöms de tekniska systemens status samt eventuella risker, skador och kommande underhållsåtgärder lyfts fram. Ni får även information om vad för ekonomiska konsekvenser uppkomna brister kan förväntas kosta att åtgärda. Genom en TDD minimeras risken för obehagliga överraskningar vid förvärv eller försäljning av fastigheter.

  • Vi lyfter fram eventuella byggnads- och installationsrisker och framtida renoveringskostnader
  • Vi kontrollerar att lagstyrda åtaganden är genomförda, till exempel OVK, energideklaration och mätningar
  • Vi levererar objektivt underlag till en smidig fastighetsaffär
  • Vi undersöker om objektet uppvisar en hälsosam inomhusmiljö

Information om fastighetens byggnadskonstruktion, installationer, inomhusmiljö samt dess status

Genom en Teknisk Due Diligence undersöker vi systematiskt byggnadens samtliga delar (byggkonstruktion, tekniska installationer och inomhusmiljö, mm). Detta ger dig en bra bild över eventuella risker som kan ha betydelse för fastighetens värde och framtida underhåll. En nulägesanalys av byggnaden utförs och vi utreder renoveringsbehov och teknisk livslängd. De renoveringar som bör utföras kan vi presentera i en underhållsplan. Underhållsplanen ger en tillförlitlig bedömning av vilka åtgärder som behöver utföras i byggnaden under de kommande tio åren


Environmental Due Diligence

En Environmental Due Diligence-rapport utreder risker beträffande föroreningar och hälsoskadliga ämnen i fastigheten.

Vet ni vilken miljöskuld som finns i marken och vilket ansvar ni som säljare eller köpare har?

Granskningen omfattar skadeämnen såväl i marken runtom byggnaden som i byggnaden. Vi utför miljöutredningen i två steg. I det första steget utreder vi eventuella risker och potentiella föroreningar och hälsoskadliga ämnen i byggnad och omgivande mark. Genom att undersöka byggnadens historia och besiktiga fastigheten på ett  plastbesök. I steg två tas prover som analyseras och utreder de misstankar som eventuellt förekommit om fastigheten. Därefter upprättas förslag på eventuella åtgärder och vilka kostnader det skulle medföra.

Hur omfattande man vill göra utredningen kan variera beroende på fastighet och klient. Tillsammans kan vi se igenom vad som passar just er fastighet och era önskemål.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.