GEOLO byggvärme

Geolo byggvärme är en lösning som reducerar CO2-utsläpp, minskar energibehovet samt optimerar produktionsförhållandena under byggprocessen.

Geolo kontainer

Energi,- kostnadseffektiv och mer miljövänlig byggprocess

Med hjälp av vår tjänst, baserad på bergvärme, kontrolleras och regleras luftfuktigheten samt temperaturen på bygget med hjälp av ett uppkopplat styr- och övervakningssystem och säkerställer de bästa förhållandena under produktionen. GEOLO reducerar CO2 utsläpp under byggprocesstiden och skapar optimala produktionsförhållanden, på ett helt revolutionerande sätt för byggbranschen. GEOLO säkerställer välmående byggnader och maximerar dess livscykel kostnadseffektivt. En fastighets långa livscykel börjar under mark!


Så här reducerade vi CO2 utsläppen 2023

Geolo reducerade koldioxidutsläppen under 2023 med 2 043 000 CO2/kg.

De minskade koldioxidutsläppvärdena för 2023 kan jämföras med en bil med genomsnittligt CO2-utsläpp och körsträcka på 2 043 000 km. Med denna körsträcka kan man uppskattningsvis köra 365 varv runt jorden.


Reducerar CO2 under byggprocessen

Med hjälp av Geolo konceptet kombineras en energilösning producerad av koldioxidneutral, förnybar bergvärme under byggtiden med systemstyrning och administration av produktionsförhållanden, utförd av våra experter. Lösningen möjliggör även kylning under sommartid för att garantera optimala arbetsförhållanden och uttorkning av konstruktioner.

Med hjälp av Geolo skapar vi, som bäst, helt utsläppsfria produktionsförhållanden under byggtiden oberoende av årstid, vilket för sin del möjliggör välmående fastigheter med lång hållbarhet. Vi har en lång erfarenhet och stor förståelse för byggprojekt och vet vilka förutsättningar som krävs för att nå bästa resultat.

This solution can simultaneously provide significant cost savings, but above all it brings very significant reductions in carbon dioxide emissions, and can even achieve complete carbon-neutrality. Ultimately, we have to tackle the root causes in order to impact the final result, and this we have achieved by applying strong expertise to the design process and fully utilising the new Geolo solution.

Janne Vanhanen,
CEO of Raksystems Climate Solutions Oy

Så här utför och planerar vi för en GEOLO installation

Vi dimensionerar och tillhandahåller utrustning och åtgärder för att skapa de bästa produktionsförhållanden. Optimal temperatur och luftfuktighet året runt uppnås med hjälp av Geolos uppvärmnings,- och kyllösning som möjliggör en jämn uttorkning av konstruktioner och material och garanterar att energi inte förbrukas i onödan.

Vår monteringstjänst, som ingår i totalpriset, innefattar leverans av utrustning i etapper i rätt tid till byggarbetsplatsen. Det möjliggör en effektiv uppvärmnings,-  och uttorkningsprocess vid tätt hus.

  • Geolo-energistationen kopplas till bergvärmefältet
  • Kompletterande utrustning monteras på byggarbetsplatsen och kopplas till fjärradministrationssystemet
  • Våra experter styr förhållandet enligt plan genom hela byggtiden och agerar proaktivt vid eventuellt behov

Vi optimerar mängden utrustning utifrån CO2-utsläpp, energiförbrukning, målförhållanden och tidsmål. På så sätt säkerställer vi rätt mängd utrustning utifrån hur produktionen fortgår för att hålla tidsplanen. Samtidigt spar vi kostnader.

  • Vi genomför cirkulering och rengöring av varmluft
  • Mängden utrustning justeras efter behov
  • Servicebesök och inspektioner av utrustningen genomförs löpande
  • Uttorkning av fukt i konstruktioner samt styrning av till, – och frånluft sker kontrollerat

Vi bevakar behovet av utrustning utifrån hur projektet fortgår och hur den preliminära tidsplanen ser ut. Under resans gång säkerställer vi att utrustningen fungerar som planerat och vi utför eventuella, nödvändiga serviceåtgärder. Utrustningen demonteras därefter i takt med projektets skeende.

Vi bevakar behovet av utrustning utifrån hur projektet fortgår och hur den preliminära tidsplanen ser ut. Under resans gång säkerställer vi att utrustningen fungerar som planerat och vi utför eventuella, nödvändiga serviceåtgärder. Utrustningen demonteras därefter i takt med projektets skeende.

Vill du veta mer?
Kontakta Peter

Peter Sunvisson
peter.sunvisson@sustera.com
+46 (0) 767 855 052


Artiklar att ta del av

GEOLO – unik bergvärmelösning

Unik bergvärmelösning reducerar koldioxidutsläpp under byggtiden  Raksystems har tillsammans med sina samarbetspartners…

Läs mer

GEOLO vinner pris i Bryssel

Raksystems bergvärmelösning GEOLO, har vunnit Heat Pump Award – Europas mest betydande…

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.