Fastighetsrättslig rådgivning

Vid stora och små utvecklingsprojekt behöver ofta gamla avtal granskas och nya avtal tas fram.

Bedömer möjligheter och begränsningar

En gällande detaljplan kanske inte har utnyttjats optimalt.

Vi kan bistå med granskning av gällande detaljplaner för att bedöma såväl outnyttjade möjligheter som begränsningar i fastighetens nyttjande.


Lägg tid och kraft på genomarbetade avtal

Vi har stor erfarenhet av att upprätta de inom detaljplaneprocessen förekommande avtalen:

  • Markanvisningsavtal
  • Exploateringsavtal
  • Genomförandeavtal
  • Tomträttsavtal
  • Nyttjanderättsavtal

Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.