Projektledning bygg- och infrastruktur

Vi arbetar i samråd med byggherren och ansvarar för att projektet genomförs enligt fastställda kvalitets-, tids- och kostnadsramar.

Projektledning säkerställer projektets framfart

Projektledarens mål är att ge våra uppdragsgivare: 

  • Rätt information i rätt tid.
  • Väl genomarbetade prognoser och avstämningar.
  • Korrekta och genomarbetade beslutsunderlag. 

Det betyder att projektledaren arbetar med tydligt ansvar på rapportering av projektets alla skeden. Arbetet underlättas och effektiviseras genom vårt interna projektledningssystem, som bygger på principerna i PMBOK. Projektledningssystemet innehåller checklistor och mallar för varje delprocess som ger projektledaren kontroll och stöd att styra projektet genom alla faser


Kontroll på byggprojektets ekonomi

God ekonomisk överblick i varje skede av projektet är avgörande för att de ekonomiska målen ska uppnås. Det skapar möjligheter för projektets styrgrupp att fatta rationella beslut från projektets början till dess avslut. Projektledarhuset lägger därför stor vikt på kalkylering och kontinuerlig budget- och kostnadsuppföljning. Det ger en tydlig överblick av projektets status i varje skede vilket är en viktig förutsättning för effektiv projektstyrning. 

Den ekonomiska uppföljningen anpassas efter våra kunders önskemål och projektets behov. Om uppdragsgivaren har egna projektspecifika kontoplaner kopplas de ofta ihop med vårt system för ekonomiuppföljning. I systemet framgår upparbetade kostnader, projektbudget, slutkostnadsprognoser, ÄTA och programförändringar. Våra rapporter redovisar tydligt kopplingar till upparbetade kostnader, mängden utfört arbete samt kassaflödesprognoser.


Omfattande kalkyluppdrag kräver rätt expertis

Som projektledare är det viktigt att känna sig själv och när man bör delegera uppgifter. 

För större kalkyluppdrag anlitar vi samarbetspartners som specialiserat sig på kalkylarbete. För mindre projekt och ändringsarbeten gör projektledaren själva kalkyler. Projektledaren gör även överslagsbudgetar och kostnadsbedömningar löpande under projektets gång.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.