Energikartläggning

Få information om företagets energianvändning och lägg grunden för det systematiska energiarbetet.

Certifierad energikartläggare

Kartläggningen ger svar på hur mycket energi som används i en byggnad årligen, samt innehåller åtgärdsförslag och beslutsunderlag.

Energikartläggning är ett lagkrav för företag som sysselsätter minst 250 personer och har en omsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomsättning som överstiger 43 miljoner EUR per år.


Hela företagets energianvändning

En energikartläggning ska innefatta hela företagets energianvändning. I en koncern bör alltså alla koncernens bolag ingå i kartläggningen.

Det är möjligt att utföra kartläggningen genom befintliga certifierade energi- och miljöledningssystem. Raksystems energikonsulter har alltid kunden i fokus och ser till att varje energikartläggning medför tydliga mervärden för kunden. Vi föreslår rimliga, kostnadseffektiva åtgärder med tydliga resultat. Då en omfattande kartläggning inte är nödvändig, kan vi utföra en energianalys för att snabbare hitta åtgärder och prioriteringar. Då kan vi samtidigt avgöra om en kartläggning är nödvändig att utföra i framtiden.


Så utför vi en energikartläggning

Kartläggningen delas in i två delar: en övergripande och en detaljerad energianvändning. I den övergripande energianvändningen granskar vi den totala energianvändningen för områdena transporter, verksamheter och byggnader. Här definierar vi även vilka delar fastighetsägaren själv förfogar över och ska ingå i deklarationen. Vad är betydande användning och vilka prioriteringar behöver göras för den detaljerade kartläggningen?

I den detaljerade kartläggningen innefattas platsbesök i berörda byggnader för att hitta besparingspotential. Resultatet redovisas i en rapport där vi kartlagt berörda anläggningar och definierat rätt åtgärder för att hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Rapporten lämnas därefter in till energimyndigheten. Inlämningen kan göras av certifierad energikartläggare eller av fastighetsägaren själv.

 


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.