Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktion för Sustera Green Building Services.

Sustera_woman_desk_LR

Som anställd eller intressent kan du anonymt rapportera allvarliga problem eller misstankar genom Sustera Green Buildings Visselblåsarkanal. Genom denna kanal kan du skicka information om problematiska aktiviteter eller rapportera oetiska, olagliga eller aktiviteter som strider mot interna policyer.

Observera att denna kanal endast gäller för bolaget Sustera Green Buildning Services då detta är det enda av våra svenska bolag som uppfyller kravet för nuvarande implementation av visselblåsarfunktion.

Länk till kanalen finner du här: Visselblåsarkanal