Läcksökning RÖR

Spara pengar och värna om miljön.

Specialiserade på att lokalisera läckage på dolda rörledningar

En rinnande toalett kan göra av med en kubikmeter vatten/dygn och ett rörläckage med en sytråds tjocklek kan ge en vattenförlust på ca 80 liter vatten/dygn – för att inte tala om de följdskador som kan uppstå på grund av vattenläckage med dyra kostnader för sanering, rivning och renovering av fuktdrabbade ytor som följd.

Vid en läckagesökning bistår vi med;

 • En teknisk konsult med VVS-expertis
 • Hjälp med såväl akut läcksökning som täthetskontroller och årlig periodisk övervakning
 • Lokalisering av läckan innan friläggning, så att inte fel eller onödigt stort område friläggs
 • Tillgång till vårt breda och branschunika utbud av tekniker och metoder för läckagelokalisering

Lokalisera läckage

Vi lokaliserar läckage i allt från kall- och varmvatten, värme- och kylsystem, avloppsledningar, fjärrvärmerör till olika industrikonstruktioner. Vi är även specialiserade på att lokalisera läckage på dolda rörledningar som till exempel markförlagda ledningar ingjutna i betong utan förstörande ingrepp.

Våra tekniker har spetskompetens inom alla sorters rör- och ledningssystem. Med vårt breda utbud av tekniker och metoder, som vi anpassar efter varje uppdrags unika förutsättningar, hittar vi såväl små som stora läckage i bland annat bjälklag, betongplatta, väggar samt på kulvert- och fjärrvärmeledningar.


Rörinspektion

Vi använder unika och beprövade metoder och tekniker för att kunna hitta alla typer av läckage, även de allra minsta. Rörinspektion erbjuder allt från provtryckning av avloppssystem till en komplett läckagelokalisering där rörinspektion endast utgör en liten del.

Vi kan hitta såväl stora som små läckage, även om röret är inbyggt i en vägg eller i golvet. Ett läckage på ett avloppsrör medför många gånger även en oönskad lukt, även om avloppsvatten inte läcker ut genom själva hålet. En sådan lukt kan sprida sig i hela fastigheter långt ifrån själva källan. Vi kan även spåra denna typ av läckage och har löst många luktproblem som uppkommit genom läckage på avloppsrör.


Läcksökning rörsystem

Vi erbjuder läckagelokalisering av allt från vattenledningar och servisledningar på villatomter till hela bostadsområden.

Vi har goda resultat inom området tack vare vårt breda utbud av tekniker och metoder som vi anpassar från fall till fall. Till exempel har vi en specialistgrupp fokuserad på att jobba med rörläckage.

För att hitta källan till ett större läckage använder vi givare för att mäta de markvibrationer en stor läcka kan ge upphov till. Detta medan vi arbetar med andra tekniker och metoder för mindre läckage. Vår spetskompetens gör att vi kan lokalisera läckage på alla typer av material – allt från polyetenslangar till koppar- och gjutjärnsledningar. Storleken på läckan spelar ingen roll, vi hittar den.


FAQ

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som rör läcksökning. Har du en fråga som saknar svar? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

 • Förbesiktning:
  En av våra tekniska konsulter med VVS-expertis gör en inledande besiktning av läckageområdet och lägger upp en utredningsplan som tar hänsyn till varje specifikt uppdrags unika förutsättningar.
 • Utredning:
  Utredningen och mätningarna utförs med den senaste tekniken på marknaden, hög precision och så få förstörande ingrepp som möjligt i nära samråd med dig som uppdragsgivare.
 • Redovisning av resultat:
  Uppdragsgivaren får efter avslutat uppdrag en rapport som beskriver tillvägagångssätt, resultatet av utredningen samt ett åtgärdsförslag. Vi kan även bistå med projektledning efteråt, så att läckan blir åtgärdad på korrekt sätt.
 • Uppföljning:
  Efter att läckaget åtgärdats, enligt våra rekommendationer, kontrollerar vi att problematiken verkligen upphört. Vi kan även bistå med besiktning så att inga följdskador har uppstått på grund av läckaget.

Artiklar att ta del av

Avtal med SHIS Bostäder

Sustera Green Building AB har tecknat avtal med SHIS Bostäder.

Läs mer

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.