Installationsledning

Få hjälp att välja rätt installationssystem. Önskemål och förväntningar, funktion och prestanda, system som möter energi- och miljökraven samt ryms inom angivna kostnadsramar.

Installationsledning för alla typer av projekt

Vi hjälper er med installationsledning under både projektering och produktion med installationssamordning i modeller och verklighet, optimering av system, granskningar och volymkontroll. Önskemål och förväntningar ska vägas mot system som möter energi- och miljökraven samt rymmas inom angivna kostnadsramar.

Vi arbetar med om- och nybyggnadsprojekt, för offentliga och kommersiella uppdragsgivare. Hos oss finns Installationsledare med erfarenhet av både små och stora komplexa projekt.


Lång erfarenhet av installationsprojekt

Genom åren har vi byggt på oss en stor erfarenhet inom installationsprojekt. Bland annat inom följande områden:

 • kontorsmiljö
 • industri
 • laboratorium
 • sjukhus
 • spår- och järnvägar
 • köpcentrum
 • bostäder
 • flygplatser
 • kulturhistoriska byggnader

Den snabba utvecklingen ställer krav på installationsledning

Dagens byggnader blir mer och mer tekniskt komplicerade. Det är inte ovanligt att upp till 60 procent av byggkostnaden består av installationstekniska system. För att se till att hus eller anläggning utrustas med rätt installationer i förhållande till faktiska behov och myndighetskrav är våra installationsledare ett pålitligt stöd och hjälpa.

Den snabba tekniska utvecklingen ger fastighetsägare nya möjligheter till optimerad energianvändning, långsiktiga besparingar, goda arbetsmiljöer och nya lösningar utifrån planerad verksamhet. Det är viktigt att man tidigt i projekten förstår installationsteknikens betydelse.


Våra uppdrag består av följande tjänster

 • Projektledning
 • Kalkyler
 • Upphandling av entreprenörer
 • Tids- och kostnadsstyrning
 • Planering av provningar
 • Teknisk rådgivning
 • Besiktningar av tekniska system
 • Teknisk statusbesiktning, TDD

Artiklar att ta del av

Avtal med SHIS Bostäder

Sustera Green Building AB har tecknat avtal med SHIS Bostäder.

Läs mer

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.