Köpargenomgång

Besiktningsmannen går igenom befintligt besiktningsprotokoll med dig som köpare.

Ett sätt att ta ansvar för din undersökningsplikt

Om säljaren redan har beställt och låtit utföra en överlåtelsebesiktning av huset i samband med försäljningen, är det viktigt för dig som köpare att få möjlighet att ta del av protokollet från besiktningen exempelvis genom en köpargenomgång.

Som köpare har man ett mycket stort ansvar enligt lag (Jordabalken kapitel 4, § 19) att undersöka huset och dess skick.


Besiktningsmannen svarar på frågorna

Under en köpargenomgång går besiktningsmannen noggrant igenom besiktningsprotokollet med dig och förklarar samtliga noteringar om eventuella fel, brister och risker. Vi rekommenderar en genomgång på plats i huset eftersom besiktningsmannen då, på ett tydligare sätt, kan redogöra för sina iakttagelser och eventuella missförstånd eller feltolkningar kan undvikas. Det är även möjligt att låta utföra genomgången på telefon i de fall som en platsgenomgång inte kan utföras.

En köpargenomgång är ett väldigt bra sätt att lära känna ditt nya hus.


Vi tar ansvar för att besiktningen är korrekt utförd

Du får ett ansvarsförhållande till besiktningsmannen som gäller under 2 år från det datum då ursprungsbesiktningen utfördes. Det innebär att besiktningsmannen bär ansvar gentemot dig för att besiktningen är korrekt utförd.

Du som köpare har en kvarstående undersökningsplikt för de delar av fastigheten som inte ingår i en överlåtelsebesiktning eller som undantas i besiktningsutlåtandet.


Fördelar med en köpargenomgång

Vitvaruförsäkring ingår alltid utan extra kostnad.

Mycket förmånligt pris för köpare som en del i att uppfylla din undersökningsplikt enligt Jordabalken.

Snabbare säljprocess då besiktning redan finns utförd.

För att undvika missförstånd och framtida tvist.

Reklamations möjlighet i två år från datum för ursprungsbesiktningen.


Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.