Energianalys

En energianalys av din fastighet eller ditt fastighetsbestånd ger insikt i energiflöden och besparingspotential.

Energianalys granskar besparingspotential

En energianalys av din fastighet eller ditt fastighetsbestånd ger insikt i energiflöden och besparingspotential. Våra energiexperter granskar dina fastigheter och fastställer vilka byggnader som har störst besparingspotential och vilka åtgärder som bör prioriteras.

En energianalys ger fastighetsägaren:

  • Inblick i den faktiska energianvändningen.
  • God bild av vilka besparingsåtgärder du kan göra, och hur du ska prioritera dessa i efterföljande kartläggning.
  • Tydlig redovisning av relevanta nyckeltal för energiprestandan.
  • Möjlighet att identifiera brukarbeteenden.

Utreder behovet av en energikartläggning

Energianalysen görs ofta som ett steg i energikartläggning, men kan även göras separat för att identifiera besparingspotential. En energianalys är inte lika omfattande eller tidskrävande som en fullständig energikartläggning. Analysen kan ge svar på om en fullständig kartläggning behöver göras eller inte. För en bostadsrättsförening som inte enligt lag måste utföra en energikartläggning är detta ett bra alternativ. Energianalysen ger info om hur du kan effektivera energisystemet och kan med fördel kombineras med vår tjänst energieffektivisering då vi hjälper till i arbetet att effektivisera och utföra åtgärderna för anläggningen.


Såhär utför vi en energianalys

Steg ett i energianalysen är att hämta energistatistik från fastighetens energibolag. När all statistik finns på plats analyserar vi denna med egenutvecklad programvara. Vår energianalys ger information om vilka energiflöden som har bäst besparingspotential och som därför ska prioriteras. När analysen är färdig får kunden en rapport med prioriteringar och rekommendationer. Rapporten redovisar även ifall det finns skäl att utföra en fullständig energikartläggning eller inte. Vi kan även identifiera olika typer av driftfel i anläggningen ex. avvikande drifttider.

 


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.