Miljötjänster

Med vårt strategiska hållbarhetsarbete kan vi vägleda dig i dina projekt för att uppnå satta miljömål och minimera projektets miljöpåverkan, vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

Sustera_well_plaque_LR

Miljöcertifieringar i fokus

Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är ett svenskt certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift.

Läs mer

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är en av världens ledande metoder för att bedöma byggnader och infrastruktur ur ett brett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer

WELL

En WELL-certifiering främjar hälsa och välmående hos människor som vistas i byggnaden.

Läs mer

NollCO2

NollCO2– certifieringen är avsedd för nya byggnader och syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livscykel.

Läs mer

Svanen

Svanen granskar fastighetens miljöpåverkan och är ett etablerat miljömärke av Miljömärkning Sverige AB.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.