NollCO2

NollCO2– certifieringen är avsedd för nya byggnader och syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livscykel.

Balanserar och reducerar utsläpp

NollCO2 används ofta som en påbyggnadscertifiering till MiljöbyggnadBREEAM-SE, LEED eller Svanen. Certifieringen är utvecklad av Swedish Green Building Council (SGBC). Syftet med certifieringen är att uppnå netto-noll klimatpåverkan i en ny byggnad under dess livscykel. Det går inte att bygga helt utan klimatpåverkan, men det går att begränsa genom att minska användningen av byggmaterial. Du kan även maximera återbruk av material, använda klimatsmart material, använda mindre vatten och försöka minska på energibehovet. Den klimatpåverkan som ändå kvarstår kan du med nettonoll-modellen balansera genom:

  • Användning av lokal förnybar energi.
  • Energieffektiviseringsåtgärder i samma byggnad eller andra byggnader i beståndet.
  • Klimatkompensering.

Nettonoll klimatpåverkan

I nettonoll-systemet inkluderar vi byggnadens hela livscykel, från utvinning av råvara till sluthantering av byggnaden efter en funktionell livstid på 50 år. I beräkningen av byggnaders klimatpåverkan ingår en stor del av byggnadens ingående bygg- och installationsdelar samt de flesta av skeden i byggnadens livscykel. Med andra ord får vi fram ett gediget underlag för att minska klimatavtrycket. Alla åtgärder går givetvis hand i hand med andra viktiga funktionskrav. Certifieringen minskar inte klimatavtrycket på bekostnad av fukt- eller brandsäkerheten.


Föregångare i branschen

När du NollCO2-certifierar din byggnad innebär det att du går i spetsen för byggbranschens klimatarbete. Du är en föregångare. En nettonoll-byggnad väljer klimatsmarta leverantörer och entreprenörer. På så sätt bidrar denna sakta men säkert att förändra branschen, genom att enbart anlita de som följer strikta miljörekommendationer.

När du funderar på en NollCO2-certifiering behöver du ta ställning till ett stort antal frågor angående ditt byggprojekt. Det gäller allt ifrån projektera klimatsmart, genomtänkt entreprenadupphandling till klimatsmart materialval och byggproduktion. I varje steg behöver du ha koll på klimatpåverkan. Därför lönar det sig att anlita en expert som kan projektleda processen och se till att alla beståndsdelar faller på sin plats.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.