Energideklaration

Vi hjälper dig att upprätta en energideklaration för ditt hus. Från och med 1 januari 2009 åligger det alla husägare att energideklarera sitt hus inför försäljning.

Energideklaration inför försäljning

Vid en försäljning kan du med fördel låta utföra en energideklaration innan dess att du säljer huset. Finns ingen energideklaration den dagen köparen skriver kontrakt har köparen rätt att själv låta upprätta en sådan på säljarens bekostnad.


Enkelhet och kvalité

Som en av landets ledande aktörer på marknaden levererar vi dagligen energideklarationer i hela landet, både till privatpersoner och företag. Tack vare vårt smidiga koncept har vi mer än 25 000 nöjda kunder sedan starten 2008 och ser fram emot att fortsätta erbjuda energideklarationer med både enkelhet och kvalité till rätt pris.

FAQ

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som rör energideklaration för villa och småhus. Har du en fråga som saknar svar? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Energideklarationen är ett dokument som ger en översikt över en byggnads energiprestanda. Den innehåller information om hur mycket energi som används för uppvärmning, varmvatten, och ventilation. Avseende byggnader som drar mycket energi ges rekommendationer för hur energieffektiviteten kan förbättras. Målet är att ge köpare och ägare en tydlig bild av fastighetens energiförbrukning.

Lagen om energideklarationer syftar till att öka medvetenheten om energianvändning och dess miljöpåverkan. Genom att informera köpare om en byggnads energiprestanda bidrar det till mer energieffektiva bostäder och hjälper Sverige att nå sina miljömål. Det är även en del av EU:s direktiv för att förbättra energiprestandan i byggnader.

För att få en energideklaration utförd måste du anlita en certifierad energiexpert. Experten kommer att besöka din fastighet för att samla in data, som inkluderar inspektion av uppvärmningssystem, isolering, fönster och andra faktorer som påverkar energianvändningen. Därefter beräknas byggnadens energiprestanda, och en energideklaration utfärdas.

En energideklaration är giltig i 10 år. Det innebär att om du säljer din fastighet inom denna period, och en energideklaration redan finns, behöver du inte utföra en ny så länge den nuvarande är giltig.

Ja, energideklarationen kan påverka fastighetens värde. En byggnad med god energiprestanda kan anses mer attraktiv för köpare, eftersom det innebär lägre driftskostnader och bättre komfort. Det kan också ses som en indikator på att huset är väl underhållet.

Att låta bli att göra en energideklaration vid försäljning av hus är ett brott mot svensk lag. Det kan resultera i sanktionsavgifter för säljaren. Dessutom kan bristen på energideklaration minska intresset från potentiella köpare, eftersom de inte får en klar bild av fastighetens energianvändning.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.