Läckageutredning

Inläckageproblem blir allt vanligare och det är inte alltid helt lätt att hitta orsaken till problemet.

Läckageutredning

Utreder omfattning och ger åtgärdsförslag

Inläckage är ett kostsamt problem, som man helst vill undvika. Men ibland är skadan framme och då gäller det att agera rätt. Även om skadan till synes är uppenbar är det viktigt att göra en noggrann kontroll för att utesluta eventuellt fler orsaker. Våra tekniker utför läckagesökning och kan även utföra skadeundersökningar och avfuktning. Vi hittar och kan åtgärda alla typer av läckor, oavsett hur långt inne i byggnadens konstruktion de sitter.


Utförande

Hur en läckageutredning genomförs beror på läckagets omfattning, byggnadstyp och konstruktioner samt ingående byggnadsmaterial. Det finns ett antal olika mät- och utredningstekniker, och vi anpassar varje läckageutredning till projektet ifråga. Vi använder oss av alla de främsta teknikerna inom läcksökning som UV-ljus, fluorescerande vätskor, spårgas, lufttryck, IR-kamera för att lokalisera läckaget. Våra utarbetade metoder i kombination med vår långa erfarenhet av olika skadefall, konstruktionskunskap och ritningsgranskning, gör att våra tekniker effektivt kan spåra och åtgärda orsaken till inläckagen.

Vissa inläckage är av rätt komplex karaktär och då behöver vi utföra ett antal åtgärder för att återställa byggnadens skick. Det kan vara frågan om en större utredning, avfuktning, inomhusutredning och att projektera och planera om för att planera åtgärder. Vid behov utför vi en omfattande fuktutredning och återkopplar alltid med de mest hållbara och kostnadseffektiva lösningarna.


Artiklar att ta del av

Avtal med SHIS Bostäder

Sustera Green Building AB har tecknat avtal med SHIS Bostäder.

Läs mer

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.