Besiktningstjänster

Våra certifierade besiktningstekniker utför besiktningar för hela ditt projekt där kontroller säkerställer att entreprenaden är uppförd enligt det avtalade kontraktet samt att det utförs enligt myndigheters krav och branschregler.

Sustera_man_roof_inspect3

Besiktningstjänster i fokus

Entreprenadbesiktning

Kontrollerar att entreprenaden är uppförd enligt avtal och enligt myndigheternas krav och rådande branschregler.

Läs mer

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA). Vid bygglovspliktiga projekt är det ett myndighetskrav för byggherren att anlita en kontrollansvarig. Vi är välutbildade, certifierade och har lång erfarenhet för alla typer av uppdrag.

Läs mer

Underhållsplan

Underhållsplanering – en grundläggande del av fastighetsförvaltningen.

Läs mer

Teknisk due diligence

Teknisk Due Diligence (TDD) och Environmental Due Diligence (EDD) med fokus på miljöfrågor.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.