Underhållsplan

Underhållsplanering – en grundläggande del av fastighetsförvaltningen.

Varför är en underhållsplan viktig

Det hjälper till att förebygga oväntade kostnader och säkerställer att byggnaderna bibehåller sitt värde över tid.

Genom en strategisk underhållsplan kan vi hjälpa dig att identifiera och planera för framtida underhållsåtgärder i god tid. Detta är inte bara kostnadseffektivt utan bidrar också till en säkrare och mer hållbar fastighetsmiljö.

Vi skapar en skräddarsydd underhållsplan som tar hänsyn till din fastighets specifika behov och förutsättningar. Våra erfarna besiktningsmän analyserar noggrant fastigheten och skriver en detaljerad plan för framtida underhållsåtgärder.


Våra tjänster inom underhållsplaner

Grundutförande:

 • Statusbesiktning av fastigheten

Kartläggning av fastighetens befintliga status där vi går igenom fastighetens samtliga beståndsdelar.

 • Upprättande av underhållsplan

Innehållandes bland annat åtgärdsprogram och kostnadsbedömningar under en 50-årsperiod.


Tilläggstjänst till underhållsplanen

 • Bevakning och uppdatering av underhållsplan
  En underhållsplan bör regelbundet uppdateras, och vi på Raksystems kan vara behjälpliga med nödvändiga uppdateringar.
 • Energioptimering av fastigheten
  Väljer ni vårt fördjupningspaket ”underhållsplan+”, kompletteras underhållsplanen med upprättande med åtgärdsprogram för energioptimering som bidrar till lägre energiförbrukning.
 • Projektledning och upphandling av entreprenör
  Vid större åtgärdsarbeten kan vi vara behjälpliga med att upprätta förfrågningsunderlag och handla upp lämplig entreprenör samt projektledning för att säkerställa att projektets framskridande, tider, kvalitet, myndighetskrav etc efterlevs.

Vi inkluderar alla delar och skeden

Långsiktig ekonomisk planering

Vår underhållsplanering inkluderar en långsiktig ekonomisk översikt. Detta hjälper er att budgetera för framtida underhåll och undvika oväntade utgifter. Med en välplanerad ekonomisk strategi kan ni tryggt planera för er fastighets framtida behov. Vi baserar inlagda kostnader på verkligt utförda projekt.

Regelbunden uppdatering och översyn

Fastighetens behov förändras över tid, och det gör även lagar och bestämmelser. Vi på Raksystems erbjuder regelbunden uppdatering och översyn av er underhållsplan för att säkerställa att den alltid är aktuell och i linje med gällande regelverk.

Vårt engagemang

Som ledande experter inom fastighetsbesiktning och underhållsplanering är vårt främsta mål att ge dig som kund trygghet och kontroll över sina fastigheter. Vi engagerar oss för att leverera tjänster av högsta kvalitet, anpassade till era specifika behov.

FAQ

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som rör underhållsplan. Har du en fråga som saknar svar? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

En underhållsplan är en detaljerad översikt som beskriver när och hur underhållsåtgärder på en byggnad eller fastighet bör genomföras. Den är viktig eftersom den hjälper fastighetsägare att förutse och budgetera för framtida underhållsarbeten, vilket förebygger oväntade kostnader och förlänger fastighetens livslängd och värde.

En underhållsplan bör ses över och uppdateras regelbundet, minst vart tredje till femte år, för att säkerställa att den speglar aktuella förhållanden och lagkrav. Vid större förändringar i fastigheten eller dess användning kan det dock krävas tätare uppdateringar.

Vid skapandet av en underhållsplan beaktas flera faktorer, såsom byggnadens ålder, skick, användning, tidigare underhållshistorik, samt gällande byggnormer och lagstiftning. Dessutom tas hänsyn till klimatförhållanden och eventuella framtida planer för fastigheten.

Att anlita en expert säkerställer att underhållsplanen är omfattande, anpassad till er specifika fastighet, och i linje med gällande lagar och regler. Det ger även tillgång till professionell rådgivning om bästa praxis för underhåll och kan bidra till kostnadsbesparingar över tid genom förebyggande underhåll.

En välplanerad underhållsplan bidrar till hållbar fastighetsförvaltning genom att förlänga fastighetens livslängd, minska energiförbrukning och avfall, samt genom att förebygga större reparationer. Detta stöder inte bara en ekonomiskt hållbar förvaltning utan även miljömässig hållbarhet.

Vad innebär det nya lagkravet

Här kan du läsa om vad det nya lagkravet innebär.

Ny lag kring underhållsplaner för nya bostadsrättsföreningar


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.