Diplomerad fuktsakkunnig

Säkerställer att du som byggherre eller entreprenör har rätt förutsättningar för ett lyckat, systematiskt fuktsäkerhetsarbete.

Förutspår risker och minskar skador i ditt byggprojekt

De senaste 30 åren har byggnadstakten i Sverige ökat markant, och så även branschens utmaningar. Det finns ett stort behov av kunskapsbaserat beslutsfattande utifrån ett riskperspektiv och uppföljning av val under processen. I många projekt finns stora brister i riskbedömningar och det är dessvärre även tydligt i skadestatistiken


Framtiden kräver utveckling

Hållbart byggande och framtiden kräver utveckling och en större samverkan mellan aktörerna i ett byggprojekt. Därför ökar även behovet av hög kompetens i de olika områdena i byggprocessen. Fuktaspekten är ett av de områden som väcker allt större uppmärksamhet. Det behövs kvalificerade insatser i god tid, inte bara i förbyggande syfte, utan även när skadan redan har skett.

Kompetenskraven ser olika ut beroende på i vilket skede i byggprocessen man befinner sig i. Du kan anlita en fuktsakkunnig för att arbeta fram en komplett strategi genom hela byggprocessen. Men det är även möjligt att använda en fuktsakkunnig som rådgivande konsult till byggentreprenören. Då stöttar konsulten entreprenören löpande med punktinsatser för fuktsäkerhetsarbetet.

Vår expertis kommer absolut bäst till sin rätt då vi får utrymme att driva och samordna det proaktiva fuktsäkerhetsarbetet genom hela projektet. Ju tidigare vi kommer in, desto större är möjligheterna att lyckas. Med en stark organisation och rätt ställda krav är det fullt möjligt att tillsammans arbeta bort projektets fuktrisker. Arbetet vi utför ger ett gediget underlag för att fatta korrekta och ekonomiskt riktiga beslut vad gäller det övergripande fuktsäkerhetsarbetet.


Vår roll i olika delar av byggprocessen

Program – Vi deltar i planeringsmöten och hjälper att formulera krav, förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar.

Projektering – Vi granskar konstruktioner och utför riskbedömningar tillsammans med projektörerna. 

Produktion – Vi upprättar vi en fuktsäkerhetsplan och planlägger samtliga aktiviteter som ska utföras under produktionen.

Förvaltning – Vi överlämnar fuktsäkerhetsdokumentationen till förvaltaren och går genom de viktigaste aspekterna av fuktsäkerhetsarbetet. 


Artiklar att ta del av

Avtal med SHIS Bostäder

Sustera Green Building AB har tecknat avtal med SHIS Bostäder.

Läs mer

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.