Energitjänster

På Sustera har vi alltid haft ett starkt fokus på hur byggnader kan bli mer hållbara på lång sikt. Energiförbrukningen har en enorm påverkan på miljön men genom att utreda och optimera fastigheten gör vi tillsammans skillnad.

Sustera_man_desk_REV_LR

Energitjänster i fokus

Energideklaration företag

En energideklaration ger information om hur mycket energi som används i en byggnad per år.

Läs mer

Energisamordning

Samordnar energifrågan mellan olika discipliner i ett ny- eller ombyggnadsprojekt.

Läs mer

Energianalys

En energianalys av din fastighet eller ditt fastighetsbestånd ger insikt i energiflöden och besparingspotential.

Läs mer

Energiberäkning

Energiberäkningar beräknar fastighetens kommande energianvändning.

Läs mer

Energiutredning

Utreder orsaker till avvikelser mellan beräknad och faktisk energianvändning.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.