Exploateringsstöd

En projektledare i planprocessens arbete.

En exploateringsingenjörs vardag

När ett planbesked har erhållits startar arbetet med att ta fram förutsättningarna för en ny detaljplan. Vi förhandlar fram markanvisnings- och exploateringsavtal, sköter myndighetskontakter och bevakar fastighetsbildningsförrättningar. Vi förbereder ärenden för politisk beredning och ansvarar för budget- och tidplaner. Vi leder projektgrupper och handlar upp projekterande kompetenser.


Håller koll på tid, pengar och kvalitet

Vi hjälper dig att analysera förutsättningarna och göra rätt val. På så sätt kan man grundlägga ett lyckat projekt. Rätt beslut i tidigt skede bäddar för hållbara och lönsamma projekt.

Projektledarrollen i tidigt skede är bred och variera beroende på uppdrag och var i planprocessen man är.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.