Miljöledning

Genom ett strategiskt hållbarhetsarbete kan vi uppnå satta miljömål och strategier, minimera projektets miljöpåverkan, samt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Sustera_woman_darkgrey_LR

Miljöledning sätter miljö- och hållbarhetsarbete i fokus

För att lyckas med miljöarbetet är tydliga strategier och arbetssätt en viktig faktor. I projektledningen är det viktigt att miljöledning ingår redan i tidiga skeden för att säkerställa att frågorna hanteras. Det är även mer kostnadseffektivt att de behandlas tidigt.


Miljöledning för företag och bostadsrättsföreningar

Vi hjälper till med en rad olika tjänster inom miljöledning.

  • Miljöprogram och miljöplaner
  • Strukturer för miljöarbetet 
  • Materialvalsbedömningar 
  • Kontroll och uppföljning genom projektets alla faser 
  • Revisioner 
  • Miljösamordning
  • Miljöutredningar 
  • Miljöcertifieringar
  • Dagsljusberäkningar
  • Miljöutbildningar 

Miljöledare som kompletterar varandra

Våra medarbetares kompetens inom miljöområdet är stor och utvecklas kontinuerligt. Genom olika bakgrund och erfarenheter kompletterar de varandra, samt bidrar med olika perspektiv vilket är en av våra styrkor. 

Vi drivs av ett genuint intresse och engagemang för hållbar förvaltning och byggande. Vi har certifierade Miljöbyggnadssamordnare, BREEAM Advisory Proffesional (AP), BREEAM assessor, BREEAM- In Use assessorer och Svanensamordnare


Ditt behov i centrum

Hållbarhetsarbete i en bostadsrättsförening, som byggherre eller fastighetsägare kan se olika ut. Det kan vara allt från att sänka fastighetens energikostnader, minska klimatavtrycket, uppfylla kommun-och myndighetskrav, arbeta med proaktiv planering av underhåll, bevaka miljöaspekter vid entreprenader. Oavsett var ni befinner er på er hållbarhetsresa kan vi hjälpa er att nå dit ni vill.


Referensprojekt

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.