Markförvaltning

En resurs för optimering av markanvändningen.

Markförvaltning för ett anpassat markutnyttjande

I uppdrag som markförvaltare ombesörjer vi det löpande ärenden som följer av ett fastighetsinnehav. Detta kan till exempel vara om grannfastighetens mark tillfälligt behöver nyttjas eller om en permanent justering av fastighetsgränsen skall genomföras.


Markförvaltare hanterar förhandlingar och avtal

Vi kan förhandla och upprätta avtal och ansökningar gällande tillexempel:

  • Fastighetsregleringar
  • Avstyckningar
  • Servitut
  • Arrenden
  • Ledningsrätter
  • Gemensamhetsanläggningar & Samfälligheter

Efter själva avtalet har undertecknats hjälper vi er vid behov också att verkställa beslutet som tagits fram.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.