Fuktkontroll

Misstänker du fukt i din bostad är en fuktkontroll ett första steg för att få veta om det finns ett fuktproblem.

En fuktkontroll kan minska risken för skador

Enligt Boverket har närmare 30 % av alla villor som är byggda på krypgrund synlig fuktpåverkan i krypgrunden. Fukt och mögel i krypgrunden är att betrakta som ett allvarligt problem då det är stor risk för att skadan påverkar boendemiljön då luften stiger från krypgrunden och upp till miljön som ni lever i.

Även vindar drabbas av liknande problem men där är skadefrekvensen ännu större. Det uppskattas att närmare 70 % av alla vindar i Sverige har fuktpåverkan. Risken är större ju närmare kusten huset ligger. Genom att låta göra en fuktkontroll kan du få hjälp att upptäcka eventuella problem innan de blivit för stora.


Kombinera flera tjänster

När du låter utföra en fuktkontroll i din bostad kan dessa tjänster vara bra att kombinera med;

Husbesiktning

Med hjälp av en husbesiktning kan du känna trygghet när du säljer eller köper en bostad.

Läs mer

Energideklaration Villa

Från och med 1 januari 2009 åligger det alla husägare att energideklarera sitt hus inför försäljning.

Läs mer

Areamätning

Skapa rätt förutsättningar under en bostadsförsäljning genom att låta utföra en uppmätning av boytan.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.