Projekteringsledning

En väl planerad, styrd och genomförd projektering är avgörande för ett väl genomfört projekt.

Leder projekteringsgruppen och definierar leveranser

Projekteringsledaren är en nvckelperson i att säkerställa en lyckad projektering. Det är under projekteringsskedet som projektets mål formuleras, och centrala beslut och förutsättningar för projektet fattas. Ju mer definierad mål- och kravbild, desto lättare är det att genom alla skeden, kontrollera att projektet är på rätt väg samt att ställda krav uppnås.

Vi kan hjälpa er med en projekteringsledare som leder projekteringsgruppen, definierar projekteringens leveranser, följer upp projekteringsarbetets framdrift, samt projekteringens kvalitet och ekonomi.


Vi håller kravställningen till projektet

En huvuduppgift för projekteringsledaren är att hålla i kravställningen till projektet

I detta ingår att:

  • Samla in och dokumentera kraven
  • Strukturera och hantera ändringar
  • Säkerställa leverans inom uppsatta ramar för tid, ekonomi, kvalitet och funktion
  • Ta fram beslutsunderlag inför programändringar, så att beställaren kan fatta välgrundade beslut

Projekteringsledare strukturerar arbetet fram till leverans

Dagens projekt kräver också tillgång till byggnadsinformationsmodeller (BIM) och andra typer av digital information via digitala verktyg och plattformar. Projekteringsledaren säkerställer att detta arbete bedrivs på rätt nivå, och som en integrerad del av projekteringsledningen. På detta sätt maximeras nyttan för både projektet och byggnadens framtida brukande och förvaltning.

Projekteringsledaren ansvarar för att kraven på de digitala leveranserna formuleras och följs upp, så att informationen håller rätt kvalitet och kan nyttjas på rätt sätt.

I slutet har också projekteringsledaren en viktig roll, då uppdaterad projekteringsleverans för relation ska levereras till beställaren och dess drift- och förvaltningsorganisation. Detta för att möjliggöra en bra och långsiktig förvaltning av både den fysisk byggnad och den digital information.


Artiklar att ta del av

Avtal med SHIS Bostäder

Sustera Green Building AB har tecknat avtal med SHIS Bostäder.

Läs mer

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.