Fuktutredning

Dolda problem och felaktiga konstruktioner i byggnader kan skapa fuktskador som ger allvarliga skador på din fastighet.

Sustera_b2c_window_LR

Minimerar risken för framtida fuktproblem

En orsak till problem i byggnader och inomhusmiljön är ofta fukt! Det finns många skäl till varför du bör vara uppmärksam på förekomst av fukt i din byggnad. För mycket fukt i kontakt med fuktkänsliga material kan förutom att materialets livslängd påverkas orsaka besvär i form av hälsopåverkan. Fukt är en grogrund till mikrobiell tillväxt (mögel), i form av både bakterier och svampar som i vissa fall kan vara en hälsofara. Vissa fuktskador kan vara uppenbara och lätta att se, men det kan även finnas dolda problem i konstruktioner som påverkar inomhusmiljön negativt, och dessa kan vara svåra som lekman att upptäcka.


Löser komplexa fuktproblem

Våra konsulter har många års erfarenhet av fukt- och innemiljöutredningar, har gedigen utbildning och är även auktoriserade provtagare. Vi hjälper dig att hitta orsaker till lukt och ohälsa i din byggnad. Vi har stor kännedom om byggkonstruktioner och byggteknik samt hur olika material påverkas i fuktiga miljöer. I våra utredningar använder oss av många olika metoder för att utföra en fuktskadeutredning. Det kan vara frågan om fuktmätare, fuktindikatorer, värmekameror, läckagesökningsvätskor, rök och i vissa fall materialprover för kemisk- eller mikrobiell analys. Varje utredning är unik och undersökningsmetoden anpassas för varje uppdrag.

Vid en fuktskada är det viktigt att fastställa orsaken till skadan och i samband med utredningen kan vi behöva beskriva orsaksförloppet genom fukt och värmeberäkningar där vi verifierar eller avfärdar eventuella teser vi har. Vi använder oss av enklare beräkningar som mer komplexa mjukvaror, t ex. WUFI för fukt- och värmeberäkningar samt för köldbryggeberäkningar.


Säkerställ en god inomhusmiljö

En fuktskada kan se enkel och självklar ut, men orsaken är ofta komplex. Och i vissa fall väldigt svår att hitta. Det som man trodde var orsaken till fuktskadan kan efter utförd utredning visa sig vara en helt annan. Raksystems fuktskadeutredare och byggdoktorer hjälper dig som fastighetsägare att säkerställa en god inomhusmiljö genom fukt- och inomhusutredningar.

Vi har lång erfarenhet av skadeutredningar, innemiljöutredningar av fukt- och vattenskador i olika typer av byggnader och konstruktioner. Vi har även resurser i vårt nätverk att hantera hela processen från utredning, provtagningar och analys till sanering och återställande.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.