Fuktmätning RBK

Susteras auktoriserade RBK-konsulter säkerställer tillförlitliga RBK-mätningar i betong och avjämningsmassa och minskar risken för skador.

RBK-mätning av RBK auktoriserad konsult

RBK-mätning, eller fuktmätningar i betong och avjämningsmassa enligt RBK (Rådet för byggkompetens), är en mätning av relativ fuktighet i betongen eller avjämningsmassan. Oftast utför vi en fuktmätning i betong i bjälklag, bottenplattor och/eller avjämningsmassa.


Säkerställ fuktmätningsresultatet

Auktoriserad fuktmätning i betong eller avjämningsmassa finns till för att säkerställa att korrekta fuktmätningsresultat levereras. En felaktigt utförd fuktmätning kan leda till omfattande problem. Det kan till exempel resultera i att golv inte fäster som de ska eller till kemiska nedbrytningar av lim och mattor som leder till inomhusmiljöproblem på sikt. Därför är fuktmätningar i betong och avjämningsmassa en förutsättning för att säkerställa en god inomhusmiljö. Du bör alltid anlita en RBK-auktoriserad konsult för att säkerställa produktionen.

Här kan du läsa mer om fuktmätning i avjämningsmassor.


Så utför vi fuktmätningar i betong

En fuktmätning enligt RBK version 7, innebär att man mäter betongens eller avjämningsmassans aktuella fuktinnehåll. Vi utför mätningarna under pågående produktion och enligt en upprättad fuktkontrollplan. Våra konsulter utför arbetet enligt en detaljerad manual, utfärdad av RBK. Baserat på de resultat mätningarna ger, kan vi i vår tur ge en korrekt bedömning för fortsatt uttorkningstid. Efter varje mätning får kunden ett mätprotokoll som innehåller resultat, ritning med mätpunkter samt kompletterande kommentarer. Precis som metoden för mätningarna, är dokumentationen enhetlig och väldefinierad.

RBK-auktorisationen är personlig och säkerställer därför att teknikern har fullgod kompetens inom området. Det är även en garanti för att konsulten följer de noggranna anvisningarna för tillvägagångssätt, metod, rapportering och uppföljning som RBK tagit fram.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.