Husbesikting

Vår prioritet är hälsan på din bostad! Vi jobbar för friska hem åt alla. Besiktningar är vår expertis.

Med hjälp av en husbesiktning kan du känna trygghet när du säljer eller köper en bostad.

Sustera_woman_Chimney_LR

Överlåtelsebesiktning inför försäljning eller köp av bostad

Vi jobbar rikstäckande inom överlåtelsebesiktning (husbesiktning), energideklaration, fuktkontroll och andra fastighetsrelaterade tjänster. Vi vill hjälpa dig att skapa trygghet och lugn i din försäljning eller ditt köp.

Genom att låta genomföra en husbesiktning, eller överlåtelsebesiktning som det också kallas, inför försäljning eller köp så ges både du som säljare och du som köpare en bra överblick av husets skick och dess eventuella fel och brister. När korten ligger på bordet kan samtliga parter känna sig trygga.


För dig som ska sälja

För säljaren ger en utförd överlåtelsebesiktning/husbesiktning ett bättre utgångsläge då husets skick och status redovisas redan i förväg. Besiktningen är också en bra hjälp för mäklaren för att kunna göra en rättvis värdering av huset. Spekulanter på visning kan känna sig tryggare med vetskapen om eventuella fel eller brister och husets aktuella skick, vilket ofta bidrar till en säkrare budgivning och affär.

Med varje husbesiktning ingår vår helt unika Vitvaruförsäkring som gäller från utförd besiktning och fram till tillträdet. Dock max 12 månader.


För dig som ska köpa

Som köpare av ett hus har du en långtgående undersökningsplikt. Att låta utföra en besiktning innan köpet hjälper dig att utföra en del av undersökningsplikten.

Besiktningen är också ett bra sätt att lära känna ditt nya hus, samt skaffa dig så mycket möjligheter och rättigheter som möjligt ifall det faktiskt är något som framkommer då du redan flyttat in i ditt nya boende. Besiktningsmannen har ett ansvar för det utförda uppdraget mot dig som beställare i 2 år efter besiktningstillfället.

FAQ

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som rör husbesiktning. Har du en fråga som saknar svar? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Ja det är samma sak bara olika benämningar. Den mer formella benämningen/termen är överlåtelsebesiktning men vi kallar det ofta för husbesiktning.

En husbesiktning även kallad överlåtelsebesiktning innebär att besiktningsmannen gör en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. Mark som har teknisk betydelse för fastigheten inkluderas i besiktningen. Besiktningen omfattar huvudbyggnaden samt eventuellt vidbyggt garage.

Priset för en husbesiktning kan variera beroende på geografiskt område och storlek på huset. Kontakta oss så får du en snabb prisuppgift för just ditt objekt.

Nej. En överlåtelsebesiktning innehåller alltid samma typ av undersökning oavsett utförare. Vissa bolag har däremot valt att inkludera andra typer av tjänster i samband med överlåtelsebesiktningen så som exempelvis fuktmätning medans vissa valt att lägga de som tilläggstjänster.

Nej. En överlåtelsebesiktning är densamma oavsett om du är säljare eller köpare av en fastighet. Besiktningsmannen har samma skyldighet och uppdrag oavsett vem som är uppdragsgivare.

Undersökningsplikten betyder att du som köpare skall, i så stor utsträckning som möjligt, undersöka objektets alla delar innan du köper det. I vissa fall är huset besiktigat av en besiktningsman innan dess att du köper det. Det fråntar dock inte dig som köpare din plikt att själv kontrollera huset och fastigheten.

Säljarens upplysningsplikt innebär att säljaren till en bostad ska ge köparen information om de fel och brister som den känner till och som köparen kan ha svårt att upptäcka vid sin egen undersökning.

Det är idag väldigt vanligt att man som säljare av ett hus låter utföra en överlåtelsebesiktning innan dess att man säljer. Om en sådan är utförd så har du som köpare två alternativ.

  1. Att göra en genomgång av det befintliga protokollet
  2. Att låta utföra en ny överlåtelsebesiktning

Något av ovan alternativ bör och rekommenderas du som köpare att göra då du har en långtgående undersökningsplikt.

När man säljer ett hus så är man enligt lag ( Jordabalken ) ansvarig för eventuellt dolda fel i 10 år efter det att man sålt. Genom att teckna en dolda felförsäkring kan du som säljare få juridisk hjälp vid ett eventuellt anspråk och som köpare kan du känna dig trygg i att det finns hjälp att få om det är så att ett dolt fel konstateras.

En besiktningsman utför alltid sitt uppdrag på ett, enligt branschregler, korrekt sätt oavsett vem som är beställare av tjänsten. Det innebär att besiktningsmannen inte går någon annans ärenden oavsett vem som rekommenderat hen.


Relaterade tjänster

Energideklaration Villa

Från och med 1 januari 2009 åligger det alla husägare att energideklarera sitt hus inför försäljning.

Läs mer

Fuktkontroll

Fuktkontroll – ett första enklare steg för att få veta om det finns ett fuktproblem.

Läs mer

Areamätning

Skapa rätt förutsättningar under en bostadsförsäljning genom att låta utföra en uppmätning av boytan.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.