Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett enkelt och kostnadseffektivt system för miljöcertifiering av byggnader.

Oberoende granskning

Miljöcertifieringen Miljöbyggnad fokuserar på miljöprestandan hos byggnader och har funnits sedan 2009. Systemet bakom Miljöbyggnad administreras och utvecklas av Sweden Green Building Council (SGBC). Systemet består av 16 individuella indikatorer inom de tre områdena:

  • Energi
  • Inomhusmiljö
  • Material

Experter inom Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är framtaget för att vara anpassat till svenska bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis. Det är Sveriges mest frekvent använda certifieringssystem, med ca 1500 certifierade byggnader. En miljöbyggnadscertifiering passar både bostäder och lokalbyggnader och kan tillämpas på både ny- och ombyggnationer såväl som befintliga byggnader. En stor fördel med systemet är att det är enkelt att certifiera och kostnadseffektivt. Alla certifieringar måste granskas och godkännas av tredje part. Av den anledningen rekommenderar SGBC att alla fastighetsägare som vill certifiera sin byggnad anlitar en certifierad Miljöbyggnadssamordnare för att certifieringsprocessen ska vara så enkel och kostnadseffektiv som möjligt.

För befintliga byggnader finns även certifieringen Miljöbyggnad iDrift, som hjälper dig att förbättra och certifiera byggnader i drift. Läs mer om Miljöbyggnad iDrift här.


Miljöbyggnad Brons, Silver eller Guld

Det finns tre olika nivåer av certifiering inom Miljöbyggnad. Den lägsta nivån är Brons och för att erhålla denna räcker det med att uppfylla rådande lagkrav och rekommendationer. Genom en granskning fastställer vi att din byggnad säkert uppfyller nivån.

Miljöbyggnad Silver innebär att fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och aktivt arbetar för mer hållbara byggnader och en bra inomhusmiljö. De högt ställda kraven för Miljöbyggnad Silver innebär bland annat att solskydd, ljudmiljö och ventilation behöver vara betydligt högre än rådande rekommendationer.

Miljöbyggnad Guld är den högst nivån av certifieringen och hit når främst de mest ambitiösa byggnaderna, med en uttalad miljöprofil. Kraven för Miljöbyggnad Guld är ytterst höga. För guld-nivå behöver övervägande guld uppnås på indikatorerna. För att få betyget GULD får inga indikatorer ha betyget brons, detta för att säkerställa en hög prestanda på byggnaden i sin helhet.


I Miljöbyggnad ingår ex:

Energiberäkning

Energiberäkningar beräknar fastighetens kommande energianvändning.

Läs mer

Dagsljusberäkning

Dagsljusberäkning säkerställer tillgången till god dagsljusmiljö. Vi beräknar dagsljustillgången för att uppfylla BBR- och miljöcertifieringskrav.

Läs mer

Radonmätning

Radonmätningar identifierar radonhalten i alla typer av byggnader.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.