Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är ett svenskt certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift.

En miljöcertifiering för hållbara, kostnadseffektiva byggnader

Certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift hjälper dig att förbättra och certifiera byggnader i drift. Detta görs genom att arbeta med byggnaden, driften och förvaltningen. Systemet utvecklas och administreras av Sweden Green Building Council (SGBC).

Miljöbyggnad iDrift omfattar fem olika områden:

  • Inomhusmiljö för att säkerställa komforten för brukarna.
  • Hälsa för att kontrollera byggnadens påverkan på brukarnas hälsa.
  • Klimatpåverkan utifrån energianvändning och effektbehov.
  • Resurser. Vi granskar användning vidtar åtgärder för att minska avfallsmängd och resursanvändning.
  • Byggnadens skick. Vi kontrollerar byggnadsdelar och installationer.

Därför ska du certifiera enligt Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift hjälper fastighetsägare att nå de svenska miljömålen och FN:s Globala Mål gällande byggnader och förvaltning. Certifieringen ger även dig som fastighetsägare en möjlighet att vara kostnadseffektiv. De dokument som tagits fram för certifieringen kan användas i andra sammanhang, bland annat för tillsynsmyndigheter. Systemet är anpassat till svensk byggtradition och är därför utmärkt för svensk förvaltningspraxis. Certifieringarna är standardiserade och enkla att förstå och använda sig av. Den oberoende granskningen ger stor tillförlitlighet och det är möjligt att certifiera alla typer av byggnader, oavsett storlek på fastighetsbolag och förvaltning. Certifieringen bidrar till att sprida kunskap, inspirera och vägleda till miljöförbättringar.


Så här går en certifiering till

Utifrån granskningens fem områden granskas 14 indikatorer som definierar olika delar av byggnaden, driften och förvaltningen. För att erhålla en certifiering enligt Miljöbyggnad iDrift måste alla obligatoriska kriterier vara godkända. Genom att uppfylla de valfria kriterierna får din byggnad poäng som behövs för att uppnå de olika betygsnivåerna. De valfria kriterierna finns för att du som fastighetsägare ska kunna dra nytta av de åtgärder som du utfört i byggnaden.

För att du ska uppnå lägsta nivå behöver alla obligatoriska kriterier i granskningen vara uppfyllda. Utöver de obligatoriska kriterierna bör du uppfylla ett visst antal poäng för att nå en viss betygsnivå. För Brons krävs 20 poäng medan Silver kräver 50 poäng och Guld 80.

För att säkerställa ett lyckat miljöbyggnadsprojekt erbjuder Raksystems ett antal certifierade konsulter med stor erfarenhet av certifiering enligt Miljöbyggnad i alla typer av projekt och tillämpningar. Dessa experter fungerar som rådgivare och stöd för både byggherre, projektörer och entreprenörer genom hela projektet.


Artiklar att ta del av

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.