Svanen

Svanen granskar fastighetens miljöpåverkan och är ett etablerat miljömärke av Miljömärkning Sverige AB.

Kvalitetssäkrar din byggnad

Svanen är ett etablerat miljömärke i Sverige och går att tillämpa på kontor, småhus, flerbostadshus samt skol- och förskolebyggnader. Svanen miljömärkning ställer krav på ett antal faktorer i din byggnad:

  • Byggnadens kemiska produkter
  • Byggprodukter och byggvaror
  • Energianvändning
  • En rad inomhusmiljöfaktorer
  • Kvalitetsstyrning under byggprocessen
  • Överlämnandet av byggnaden till boende och förvaltning/drift
  • Minskad klimatpåverkan
  • Resurseffektivitet
  • Biologisk mångfald

Granskar hela byggprocessen

Svanenmärkta byggnader blir värderade utifrån från ett livscykelperspektiv. En Svanenmärkning innebär med andra ord ett helhetsgrepp över hela byggprocessen, byggnaden och byggnadens användning och förvaltning. I processen granskar vi allt från byggmaterial till kemiska produkter, så att du kan vara säker på att allt från golv till spackel mellan fogarna i badrummet följer allmänna rekommendationer. En Svanenmärkt byggnad ska leva upp till högt ställda krav om låg energianvändning. För att säkerställa kvalitet gör vi en kontroll på plats innan huset är godkänt. De allmänna rekommendationerna blir justerade ungefär vart femte år och då behöver lincensinnehavaren ompröva för att få förnyad licens.

Svanenmärkning går att tillämpa på kontor, flerbostadshus, förskole- och skolbyggnader småhus, även stugor och fritidshus. Även tillbyggnader på befintliga byggnader går att Svanenmärka.

Svanens kriterier är så långt som möjligt anpassade för att det ska gå smidigt att bygga i enlighet med EU-taxonomin samtidigt som man siktar på en Svanenmärkning, men det gäller bara för de delar av byggnaden som Svanen ställer krav på. 


Svanenmärkta byggnader uppfyller högt ställda miljökrav

Svanen ställer höga krav på energianvändning och avfallssortering. Kraven är alltid högre än myndigheternas lagar och förordningar. Märkningen granskar inomhusmiljön och ställer tuffa krav på allt från buller, till ventilation och dagsljusförhållanden. Alla materialval granskas för att garantera att inga miljöfarliga ämnen eller material används under byggprocessen. Nanopartiklar och antibakteriella ämnen tillåts inte. Ej heller ämnen som misstänks vara hormonstörande. Virket till byggnaderna i Svanenmärkta hus kommer från hållbart skogsbruk. Allt virke ska vara certifierat och spårbart och det finns ett stort antal träslag som inte får användas.

Raksystems konsulter har bred erfarenhet av Svanen-projekt och hjälper dig genom hela processen fram till Svanenmärkning

Läs mer om Miljöcertifieringar


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.