WELL

En WELL-certifiering främjar hälsa och välmående hos människor som vistas i byggnaden.

Miljöcertifiera med WELL Building Standard

Certifieringssystemet WELL utvecklades genom att integrera forskning med ledande metoder inom byggdesign. Forskningen sammankopplades med litteratur inom miljöhälsa och beteendemässiga faktorer, hälsoutfall och demografiska riskfaktorer som påverkar hälsan. Genom att koppla dessa till metoder inom byggdesign, konstruktion och förvaltning fick man fram en ny standard. En standard för att främja hälsa och välmående. Metoden lanserades 2014 av International WELL Building Institute (IWBI). Metoden undersöker byggnadens funktion inom tio olika områden:

  • Luft
  • Vatten
  • Näring
  • Ljus
  • Rörelse
  • Termisk komfort
  • Akustik
  • Material
  • Sinnen
  • Umgänge/gemenskap

Gynnar produktivitet och trivsel

En stor anledning till och fördel med att WELL-certifiera en byggnad är att välmående- och hälsoaspekter noggrant ses över. Detta leder till lägre frånvaro och sjukskrivningar för de som vistas i byggnaden. Dessutom har det visat sig att produktiviteten, trivseln och effektiviteten hos de anställda ökar, vilket gynnar alla i slutänden. Hälsocertifieringssystemet WELL fungerar utmärkt som ett komplement till en certifiering inom till exempel Miljöbyggnad, LEED, BREEAM eller Passivhus

Finns inte möjlighet att certifiera en hel byggnad kan WELL Core vara ett alternativ. Det innebär en implementering av grundläggande funktioner i basbyggnaden till förmån för hyresgäster / boende. Alla byggnadstyper kan registrera sig för WELL Core under förutsättning att minst 75% av aktuell yta består av en eller flera hyresgäster / boende och / eller fungerar som ett gemensamt utrymme i byggnaden som är tillgänglig för alla hyresgäster / boende.


Specialister inom WELL-certifiering

Vi är godkända som WELL Performance Testing Organization. Vi uppfyller därmed de krav som IWBI ställer för kompetens och kvalitet.

Vi erbjuder rådgivande specialister inom WELL. Bland våra konsulter finns WELL Performance Testing agents som kan utföra samtliga obligatoriska mätningar och kontroller på plats. Vi har även flera WELL Accredited Professionals som fungerar som samordnare och är med under hela certifieringsprocessen. Från idé till färdig förvaltning.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.