GEOLO vinner pris i Bryssel

Raksystems bergvärmelösning GEOLO, har vunnit Heat Pump Award – Europas mest betydande tävling i branschen!

Tävlingen syftade till att hitta det mest effektiva, smartaste och mest hållbara värmepumps-projektet.

GEOLO bergvärmeenergi under byggprocessen

Geolo är en unik helhetslösning som genom att använda sig av bergvärme under byggtiden minimerar CO2-utsläppet, minskar energiförbrukningen och optimerar produktionsförhållandena. Med hjälp av lösningen, som är en tjänst baserad på bergvärme, kontrolleras och regleras luftfuktigheten samt temperaturen på bygget med hjälp av ett uppkopplat styr- och övervakningssystem och säkerställer de bästa förhållandena under produktionen. GEOLO reducerar därmed CO2 utsläpp under byggprocesstiden och skapar optimala produktionsförhållanden på ett helt revolutionerande sätt för byggbranschen.

GEOLO säkerställer välmående byggnader och maximerar dess livscykel kostnadseffektivt.
En fastighets långa livscykel börjar under mark!

GEOLO lösning

”De första Geolo stationerna har kommit på plats, och snart kommer vi att kunna berätta mer om dem. Vår resa mot att förebygga klimatförändringar har bara börjat, och vi tror att priset vi just mottagit kommer att påskynda vår resa ytterligare”

Janne Vanhanen

Janne Vanhanen
VD Raksystems Climate Solutions Upphovsman till GEOLO