Överlåtelsebesiktning: Säkerställ din fastighetsaffär

När du står inför att köpa eller sälja ett hus är det viktigt att vara medveten om de olika aspekterna av fastighetsaffären. En avgörande del av detta är överlåtelsebesiktningen, en okulär besiktning av fastigheten. I denna bloggpost kommer vi att utforska vad som menas med en okulär besiktning, varför den är viktig, och vilka fördelar den kan erbjuda både säljaren och köparen.

Vad är en okulär besiktning?

Okulär besiktning, eller visuell besiktning, är en grundläggande form av inspektion av en fastighet. Under denna process granskar en besiktningsman fastigheten för att identifiera synliga brister, skador eller andra avvikelser. Med fokus på visuella observationer går man igenom husets olika delar, inklusive tak, fasad och fönster.

Det är viktigt att komma ihåg att en okulär besiktning är en övergripande granskning som inte innebär ingående tester eller undersökningar. Istället syftar den till att identifiera uppenbara problem som kan kräva ytterligare undersökning.

Undersökningsplikten i fastighetsaffärer

Köpare har enligt lag en omfattande undersökningsplikt, som finns reglerad i Jordabalken (kap.4, § 19). Det innebär att köparen har ansvar för att undersöka fastigheten noggrant innan köpet genomförs. Okulär besiktning är ett viktigt steg för att uppfylla denna skyldighet, eftersom den ger köparen möjlighet att få en överblick över fastighetens skick och eventuella brister.

Fördelar för säljaren

För säljaren kan en okulär besiktning vara fördelaktig av flera skäl. Genom att låta en besiktningsman granska fastigheten innan försäljningen kan säljaren:

1. Identifiera och åtgärda potentiella problem

Genom att upptäcka eventuella brister i förväg kan säljaren ta itu med dessa och förbättra fastighetens skick. Det kan göra fastigheten mer attraktiv för potentiella köpare och bidra till en smidigare försäljningsprocess.

2. Visa öppenhet och förtroende

Genom att erbjuda en okulär besiktning visar säljaren öppenhet och förtroende gentemot köparen. Det kan skapa en positiv dynamik i förhandlingsprocessen och minska risken för konflikter senare.

Fördelar för köparen

För köparen är en okulär besiktning ett kraftfullt verktyg som ger möjlighet att:

1. Få ökad trygghet

Genom att veta att fastigheten har blivit inspekterad minskar köparens oro för dolda brister eller problem som kan dyka upp efter köpet.

2. Förhandla bättre villkor

Om okulär besiktning avslöjar brister kan köparen använda detta som underlag för förhandlingar om ett lägre pris eller att säljaren åtgärdar problemen innan försäljningen genomförs.

I sammanfattning är en okulär besiktning en värdefull komponent i en överlåtelsebesiktning. Den ger både säljaren och köparen fördelar genom ökad insyn och trygghet i fastighetsaffären. Så, oavsett om du är säljare eller köpare, är det klokt att överväga att inkludera denna besiktning som en del av processen för att säkerställa en smidig och pålitlig fastighetsaffär.

Läs mer om att besiktiga huset innan köp här.