Undersökningsplikt när du skall köpa hus

4 snabba om;

Undersökningsplikten när du skall köpa hus

  1. Du har som köpare av en fastighet en långtgående undersökningsplikt
  2. Ett av säljaren redan besiktigat hus fråntar inte dig som köpare din undersökningsplikt
  3. Alla fel som du upptäcker, borde ha upptäckt eller som du kan misstänka svarar du för efter det att du köpt huset
  4. Ta med i beräkningen att oförutsedda saker kan inträffa i och med huset du köper

Undersökningsplikt

UNDERSÖKNINGSPLIKT, med versaler? Ja, jag vill verkligen uppmärksamma ordet och inte minst, dess betydelse! När vi köper hus så är det många gånger en av de största affärerna som vi gör i vårt liv. Du kanske har letat efter just ditt drömboende länge men sen, när det är dags, ja då kan processen gå snabbt, riktigt snabbt. Därför vill jag att du redan nu, om du inte köpt hus än, ska veta vad som menas med undersökningsplikt. När processen sen är igång då har du stenkoll på vad som skall och bör göras!

Detta gäller enligt lag när du köper hus

Köpare har enligt lag en omfattande undersökningsplikt, som finns reglerad i Jordabalken (kap.4, § 19). Undersökningsplikten betyder att du som köpare skall, i så stor utsträckning som möjligt, undersöka objektets alla delar innan du köper det. I vissa fall är huset besiktigat av en besiktningsman innan dess att du köper det. Det fråntar dock inte dig som köpare din plikt att själv kontrollera huset och fastigheten. 

Det finns olika sätt att utföra sin undersökningsplikt när du skall köpa hus

Ett av dem kan vara att tillsammans med besiktningsmannen, som låtit utföra en överlåtelsebesiktning åt säljaren, gå igenom protokollet som hen låtit utfärda. Ett annat är att själv anlita en besiktningsman som går igenom huset. Tänk på att en besiktningsman gör en okulär byggnadsteknisk undersökning av huset. För att djupare kontrollera t.ex. el, vatten, avlopp och markförhållanden m.m. så bör du anlita en fackman. Mäklaren som säljer fastigheten har som skyldighet att informera dig om din undersökningsplikt. Klokt är därför att stämma av med hen vad för typ av kontroller som du bör låta göra.

Alla fel som du upptäcker, borde ha upptäckt eller som du kan misstänka svarar du för efter det att du köpt huset. Om du hittar symptom på fel eller om objektet är i sådant skick att fel kan misstänkas så skärps kraven på undersökningsplikten. Lika så om säljaren upplyser dig om ett misstänkt fel så kan det vara en varningssignal som kan föranleda en mer omfattande undersökningsplikt.

Det tar inte slut riktigt än – häng kvar, detta är viktigt!

Det är som så att säljaren ansvarar inte för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller förväntat sig med hänsyn till b. la. ålder, skick, pris och byggnadssätt.

Så avslutningsvis – ta hjälp av en besiktningsman eller en fackman så att du inte missar några fel som du ansvarar för.

Oförutsedda saker kan alltid inträffa i och med ett hus, det skall man vara medveten om och ta med i beräkningen när man köper huset. Men jag tycker inte att man skall låta sig skrämmas av alla facktermer som man råkar på när man är på gång att köpa hus. Experthjälp finns att få av så väl mäklare, besiktningsmän och fackmän. Se bara till att fråga frågorna!