Tio tips till dig som skall köpa hus

Checklista för dig som skall köpa hus

Mars är här och med det är även hussäsongen här! Kanske är det denna vår som du finner ditt drömboende! Som köpare av en bostad så är det bra att ha koll på vad som förväntas av dig och vad du bör vara uppmärksam på. Här kommer därför tio tips som du kan ta med dig när du letar!

 1. Besiktiga huset du skall köpa
  Ta hjälp av en besiktningstekniker för att låta undersöka fastigheten innan du köper den. På så vis kan eventuella fel och brister komma fram innan dess att de blivit för allvarliga.
 2. Ta reda på vad som ingår i undersökningsplikten
  Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt. Prata med mäklaren om vad den innebär för just dig!
 3. Äg den juridiska rätten till protokollet
  Att “bara” få en kopia på ett redan befintligt besiktningsutlåtande säkerställer inte att det är Du som köpare som äger den juridiska rätten till protokollet. För att säkerställa att du äger den juridiska rätten till protokollet prata med mäklaren om hur du gör för att få ta del av protokollet på rätt sätt så att besiktningsteknikern sedan har ett ansvar gentemot Dig.
 4. Prioriteterna renoveringar smart
  När man flyttar in i sitt nya hem är det väldigt lockande att börja med att renovera de lite mer roliga delarna av huset så som kök, badrum etc i motsats till att till exempel byta tak. MEN, har du ett ett tak som är bristfälligt och du ändå väljer att renovera köket innan du tar tag i taket så kan det stå dig dyrt! Se därför till att prioritera rätt och se det som en långtids investering! Synd vore ju om det nya köket behöver rivas för att taket läckt.
 5. Mät radonhalten om det inte är gjort
  Radon kan göra oss sjuka! Genom att låta göra en radonmätning i huset och på så vis få fram en eventuell radonhalt kan du komma fram till om någon åtgärd behövs. För det går att få ner värdena om de är för höga! Gränsvärdet för radon ligger idag på  200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft.*
 6. Gör huset elsmart
  I ett hem står uppvärmningen, i de allra flesta fall, för den största energiförbrukningen. Se därför till att ta reda på hur du kan göra för att spara på elen och på så sätt även spara pengar och miljön!
 7. Skaffa en hemförsäkring
  Man vet aldrig när olyckan är framme! Se till att du har en hemförsäkring tecknad till den dagen du tillträder huset. 
 8. Säg hej till grannarna
  Att ha en god relation till sina närmsta grannar är så väl trevligt som en säkerhet. Då finns det nämligen någon som kan hålla koll på ditt hus medan du är bortrest så att ingen oinbjuden tar sig in. Hen kan hjälpa till att vattna blommorna, mata katten och så har du kanske någon att ta en kaffe med i vårsolen. I gengäld gör du detsamma för din granne. En god grannsämja är alltid positivt! Håll även koll om det finns någon grannsamverkan som du kan gå med i. 
 9. Gå med i Facebookgruppen för ditt område om sådan finns
  Många områden har i dag en Facebookgrupp. Där kan man få reda på om det kanske är något trevligt midsommarfirande i området, om det står någon skräpcontainer någonstans som man kan nyttja eller om någon tappat något på vägen m.m. Det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad och samtidigt kunna dela med sig av egna tips och råd i just ditt område.
 10. Gör en egenkontroll av ditt hus minst 2 ggr/år
  Genom att göra en egenkontroll av ditt hus ett par gånger om året kan rädda dig från otrevliga och oönskade överraskningar! Kolla av din krypgrund, om du har en, hur luktar den, hur ser den ut? Titta runt dörrar och fönster, ser du några missfärgningar? Har du några missfärgningar eller utbuktningar inne på väggar eller tak? Gå upp på vinden, hur luktar det och hur ser det ut? Och sist men inte minst – hur mår ditt tak? Är alla pannor hela? Om du känner dig osäker eller hittar något som du tror kan vara en indikation på att något är fel hör då av dig till en fackman så som en snickare eller besiktningsman för vidare hjälp. På så vis kan du förhoppningsvis avhjälpa problemet innan det blir för stort och för kostsamt!

  *källa Boverket.se