Radonmätning

Radonmätningar identifierar radonhalten i alla typer av byggnader.

Därför bör du mäta radonhalten

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon orsakar omkring 500 fall av lungcancer årligen. Det finns sätt att åtgärda förhöjda radonhalter inomhus, men det är viktigt att utföra en mätning innan du åtgärdar problemen. Resultatet från mätningen kan sedan, vid behov (över 200 Bq/m3), ligga till grund för vidare utredning och saneringsåtgärder. Vi ser radonmätning i befintliga byggnader som en form av livförsäkring för de som vistas i lokalerna. Mätresultatet gäller dock inte för evigt. Förutsättningarna kan ändras med tiden, eftersom bland annat boendevanor, ventilation och eventuella transportvägar för radon kan påverka radonhalten.  Därför bör du som fastighetsägare utföra radonmätningar med jämna mellanrum. Strålskyddsmyndigheten rekommenderar mätning vart tionde år. En radonmätning kan även bli aktuell om du har renoverat eller genomfört byggnadsåtgärder som påverkat radonhalten.

Länk till arbetsmiljöverket: Radon – Arbetsmiljöverket (av.se)


Utförande

Vi bistår dig i allt från planering för mätningarna, till genomförande och uppföljning av resultatet. Vi finns här som ett sakkunnigstöd, oavsett om du ska utföra en verifierande långtidsmätning eller en indikerande korttidsmätning.

Vid en radonmätning i befintliga byggnader bedömer vi behovet av antal mätpunkter, med utgångspunkt i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Vi beställer erforderligt antal mätdosor, placerar ut dem, hämtar in dem och levererar dem för labbanalys. När vi är klara med analyserna redovisar vi resultatet för dig i rapportform. 

Läs mer om radonutredning.


Artiklar att ta del av

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Robert Kühnel

Raksystems blir Sustera

Med sin nya strategi siktar koncernen på att under de kommande åren tredubbla omsättningen, öka antalet anställda och att expandera till flera nya länder. För att stötta tillväxtstrategin byter koncernen nu namn till Sustera .

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.