Radonutredning

Genom en radonutredning kan vi hitta orsakerna till förhöjda radonhalter i lokaler och byggnader.

En metod för att sänka
radonhalten inomhus

När man har utfört en radonmätning och konstaterat förhöjda radonhalter i inomhusmiljön kan vi genomföra en radonutredning. Syftet med en radonutredning är att hitta orsakerna till förhöjda halterna. Några av fördelarna med en radonutredning är:

  • Du får svar på orsaken till de förhöjda halterna av radon i dina lokaler.
  • Utredningen kan fungera som ett underlag för ledningsarbete och i kommunikation med tillsynsmyndigheter.
  • Utredningen kan också syfta till att fastställa radonhalten inomhus under arbetstid vilket kan vara värdefullt för arbetsgivare att veta. 

Hitta orsaken till förhöjda radonhalter

Förhöjda radonhalter i en byggnad kan bero på många olika faktorer. Det kan bland annat handla om inläckage av markradon vid otätheter mot marken eller radonavgång från blå lättbetong. Våra direktvisande mätinstrument ger snabba besked om vilka radonhalter som läcker in. Vi får även fram vilka gammastrålningsnivåer som avgår från byggnadsmaterialen. Våra konsulter undersöker även ventilation och tryckförhållanden, eftersom de bidrar till radonkoncentrationen i inomhusluften.


Så här går det till

En radonutredning utförs alltid på plats i byggnaden ifråga. Vi utför mätningarna med hjälp av ett antal avancerade mätinstrument. I utredningen beaktar vi alla tidigare mätningar och förhållanden för att få en komplett bild av radonhalten och problematiken i byggnaden. När vi utfört vår utredning lämnar vi en skriftlig rapport till kund. Rapporten innehåller utförlig beskrivning av utredningen. Till rapporten bifogar vi bilder och ritningar från byggnaderna i fråga. Rapporten innefattar ett detaljerat åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen ger tydliga anvisningar för vilka förändringar fastighetsägaren bör utföra för att minska radonhalten i byggnaden.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.