Klimatloggning

Klimatstyrning loggar temperatur och luftfuktighet i din byggnad.

Håll koll på klimatet och fuktnivåerna

Nybyggnation och renoveringar alstrar ofta mycket fukt. Byggfukten kan leda till stora problem innan den torkat ut till godtagbara nivåer. Av den anledningen är det mycket viktigt att logga temperatur och luftfuktighet i byggnaden. På så sätt har du hela tiden koll på klimatet i byggnaden.

Med hjälp av vår klimatloggning får du:

  • Verifierad och dokumenterat rätt uttorkningsklimat för betongavjämningsmassor och trämaterial.
  • Minimerade kostnader som t.ex. förlängd produktionstidsplan och extra fuktmätningar.
  • Effektiviserad produktionen med vår välutvecklade och beprövade metodik och teknik.
  • Analyser och råd utförda av fuktsakkunnig baserad på resultaten.
  • Klimatloggningen blir ett ”kvitto” på att det har upprätthållits ett gott uttorkningsklimat över tid.

Klimatstyrningens resultat påverkar byggtakten

Vi hjälper till med klimatloggning, bedömning samt utför klimatstyrning. Detta gör vi för att verifiera och dokumentera rätt uttorkningsklimat för betong, avjämningsmassor och trämaterial (bl.a. för att kontrollera mot uträknade uttorkningstider för betong). Att ha kontroll på inomhusklimatet minskar riskerna att till exempel behöva flytta fram planerad golvläggning och utföra extra fuktmätningar. Vi har arbetat och utvecklat metodik och teknik för att effektivisera tillvägagångssätten för klimatstyrning under en lång tid. Vi samarbetar med ledande aktörer inom klimatloggning och kan numera avläsa uttorkningsklimatet på distans. Detta gör att vi kan reagera snabbare på avvikelser och åtgärda dessa i rätt tid.


Utförande

Klimatloggning innebär att vi placerar ut klimatloggers i byggnaden och utrymmena ifråga. Med hjälp av loggern kan vi ta del av temperatur och relativa luftfuktighet, RF %, i realtid. Klimatloggningens resultat ger information om materialens uttorkningstid och är avgörande för produktionen. Därför är det viktigt att hålla koll på klimatet under produktionen. För att skapa ett bra uttorkningsklimat krävs i vissa fall maskinell utrustning som avfuktare, värme eller fläktar.

Att kontrollera klimatet inomhus under pågående produktion är alltid en fördel. Det som kan variera är insatsen och årstiden. Resultatet av klimatloggning tillsammans med ett systematisk fuktsäkerhetsarbete minimerar risker för produktionsstopp och ökade kostnader.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.