Fuktinventering

En fuktinventering är en inventering av byggnadens ur ett fuktsäkerhetsperspektiv och är ofta nödvändig inför en planerad ombyggnation.

Bedömning av byggnadens konstruktionsdelar

Vid en fuktinventering går vi systematisk genom byggnadens alla konstruktionsdelar. Från grund till fasader och tak. Vi undersöker även konstruktioner och utrymmen invändigt. Detta gör vi i syfte att bedöma hur olika konstruktionsdelar mår, samt om fastigheten står inför akuta renoveringsbehov. Vi kan även avgöra vilka renoveringsbehov som kommer uppstå inom 5–25 år framåt.

Inför ombyggnation utgör en fuktinventering ett underlag för fastighetsägaren och projektören att fatta genomtänkta, korrekta beslut. Att inleda ett ombyggnadsprojekt utan att ha information om grundläggande konstruktioner är mycket riskfyllt och kan ha stora konsekvenser för kostnadsbilden. Det finns även risk för framtida inomhusmiljöproblem om fukt- och inomhusmiljörisker nedprioriteras. Läs mer om inomhusmiljöutredning här.

Vid en fuktskada är det viktigt att fastställa orsaken till skadan och i samband med utredningen kan vi behöva beskriva orsaksförloppet genom fukt och värmeberäkningar där vi verifierar eller avfärdar eventuella teser vi har. Vi använder oss av enklare beräkningar som mer komplexa mjukvaror, t ex. WUFI för fukt och värmeberäkningar samt för köldbryggeberäkningar.


Fuktinventering –
en omfattande inventering

En fuktinventering omfattar byggnadens klimatskärm och framförallt fuktkänsliga utrymmen inomhus. Utvändigt inventerar vi även omhändertagande av ytvatten, dvs marklutning. I inventeringen ingår även granskning av riskkonstruktioner. Dessutom bedömer vi huruvida vissa delar av byggnaden behöver en mer utförlig undersökning. Inför inventeringen granskar vi samtliga ritningar för att identifiera fuktkänsliga konstruktioner. För att vi ska ha möjlighet att utföra en så komplett fuktinventering som möjligt, är det värdefullt att få tillgång till befintlig dokumentation. Här ingår allt från tidigare fuktskador och hur dessa åtgärdats till förekomst av avvikande lukter, missfärgningar till mattsläpp.

Fuktinventering är ett nödvändigt steg i samband med vissa miljöcertifieringar. Vi utför fuktinventeringar bland annat då vi certifierar byggnader enligt MiljöbyggMiljöbyggnadnad och Miljöbyggnad iDrift.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.