Fukt- och värmeberäkningar

Förutse risker för fuktskador i ny- och ombyggnadsprojekt.

Undvik fuktrisker med fukt- och värmeberäkningar

Det finns ett stort antal faktorer som påverkar fuktsäkerheten i en byggnad. Allt från val av konstruktion, geografiskt läge till om det finns vatten i närheten. I fuktsäkerhetsprojektering i samband med ny- eller ombyggnad måste allt beaktas. Hur byggnaden står, väder och vind – allt kan påverka byggnadskonstruktionen. För byggnadens hållbarhet är det oerhört viktigt att vara medveten om fuktriskerna för att se till att byggnaden inte får problem med fuktskador.

Som fastighetsägare bör du hålla koll på fuktsäkerhetsarbetet.

  • Boverkets byggregler fastställer att byggherrar, fastighetsägare och byggentreprenörer skall utföra fuktsäkerhetsprojektering där bl.a fukt- och värmeberäkningar är en viktig del.
  • En diplomerad fuktsakkunnig kan stötta och ge sakkunnigstöd i uppförandet av hållbara konstruktionsuppbyggnader.
  • De flesta skador blir synliga först efter några år eller i samband med extrema väderperioder. Med hjälp av fuktgranskningar och -beräkningar kan man identifiera risker för fuktskador över tid och projektera bort dessa i god tid.

Fuktsäkerhetsprojektering är ett krav

Upp till 40 % av de fel, brister och byggskador som uppkommer under produktionstiden, upptäcks efter garantitidens slut. Fukt- och värmeberäkningar hjälper dig att  minimera risken för sådana fukt- och inomhusmiljöskador över tid. För bästa resultat och kvalitet bör fukt- och värmeberäkningar utföras rätt ofta. I många projekt ligger ansvaret för riskbedömning hos konstruktören. Eftersom konstruktören sällan har den breda erfarenhet av fuktsäkerhetsarbete som en fuktsakkunnig har, finns det risk att förbise potentiella fuktrisker. En fuktkonsult kan se fuktskaderisker redan från ritning. Våra fuktkonsulter ser fuktsäkerhetsarbetet som en helhet och granskar fuktriskerna övergripande. De bästa resultaten får vi om vi finns med i projektet från början och kan se över fastigheten som en helhet.


Utförande

Våra fuktkonsulter har kunskap i användandet av de flesta programmen på marknaden. Vi utför såväl enkla stationära beräkningar som avancerade beräkningar med Wufi och simulerar över tid. I samband med fukt- och värmeberäkningen utför vi även uttorkningsberäkningar i betong och i avjämningskonstruktioner. Vi gör bedömningar och analyser för att säkerställa att fuktsäkerhetsprojekteringen blir korrekt. Oftast utför vi fukt- och värmeberäkningarna i ytterväggar och tak. I vissa fall behöver vi även undersöka, analysera och beräkna markfukt, köldbryggor och energiprestanda.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.