Energieffektivisering

Genom effektiveringsåtgärder kan vi minska byggnadens energianvändning och klimatpåverkan.

Hur energieffektiviserar vi en byggnad

Energieffektivisering innebär att man effektiviserar energianvändningen genom minskad energianvändning. Med hjälp av energieffektivisering nyttjar vi den befintliga energianvändningen på ett mer hållbart sätt för samhället. Genom tekniska åtgärder och beteendeförändringar kan vi minska energianvändningen i byggnaden. På så sätt får vi tillgång till mer energi i samhället utan att öka produktionen. Energieffektivisering är ett steg i ledet för att nå de nationella klimat- och energipolitiska målen.


Åtgärder för energieffektivisering

Det är möjligt att effektivisera befintlig energianvändning antingen genom att minska energianvändningen eller genom att få ut mer nytta av befintlig energianvändning. 

Genom förhållandevis enkla metoder finns det möjlighet till omfattande besparingar, både i pengar och i utsläpp. Energieffektivisering innefattar allt från att nyttja värme, el och kyla på rätt sätt till förändrade rutiner och energieffektiva investeringar. Genom att använda mer energieffektiva apparater och installationer för bland annat belysning och ventilation och samtidigt agera energieffektivt kan vi minska kostnader och göra byggnaden mer hållbar. Så enkla medel som att ta tillvara spillvärme, byta fönster eller reglera temperatur kan bidra till en energieffektiv byggnad. En energieffektivisering bör föranledas av en energianalys eller energikartläggning där de åtgärder som gör störst besparningsskillnad har identifierats.


Relaterade tjänster

Energideklaration företag

En energideklaration ger information om hur mycket energi som används i en byggnad per år.

Läs mer

Energikartläggning

Få information om företagets energianvändning och lägg grunden för det systematiska energiarbetet.

Läs mer

Energisamordning

Samordnar energifrågan mellan olika discipliner i ett ny- eller ombyggnadsprojekt.

Läs mer


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.