BREEAM-certifiering av Häggviks handelsplats

Miljöcertifiering enligt BREEAM av Häggviks handelsplats Stämpeln

I Häggvik norr om Stockholm har byggherren Alma Property Partners, efter rivning av befintligt kontorshus och merparten av hallbyggnad, uppfört en ny handelsplats. Den färdiga handelsplatsen innehåller ca 30 000 kvm ”volymhandel” (ca 10 större lokaler för försäljning av livsmedel och detaljhandel) samt gym. Totalentreprenör för projektet har varit Betonmast. Fastigheten har certifierats enligt BREEAM-SE, version 2017, med nivå Excellent. 

BREEAM certifiering av Stämpeln
Häggviks handelsplats Stämpeln. Illustration: Tomorro’

Vi anlitades av totalentreprenören, Betonmast, som deras BREEAM-samordnare under såväl projekterings- som produktionsskedet. Vårt uppdrag har inneburit BREEAM-stöd till Betonmasts byggledning, projektörer och underentreprenör samt samordning av de bevis och underlag som krävdes för certifieringen.

Projektet siktade inledningsvis mot en nivå Very Good men genom att under pågående projekt skruva på miljökraven, som att bl a investera i solceller, kunde projektet nå en högre nivå, dvs Excellent.