Livscykelkostnad LCC

Anger den totala kostnaden för en investering under produktens eller systemets hela livscykel.

Använd Livscykelkostands-analys för att investera rätt

LCC är en ekonomisk jämförelse av konkurrerande alternativ som tar hänsyn till särskiljande, signifikanta framtida kostnader under objektets hela livslängd. Livscykelkostnadsanalysen beaktar allt från anskaffande till avfallshantering för produkten eller konstruktionen ifråga. Syftet med en LCC är att få ett fullgott beslutsunderlag för att välja det bästa alternativet.

Life cycle cost (LCC) innefattar alla följande skeden:

  • Projektering
  • Produktion
  • Om- och tillbyggnad
  • Drift
  • Underhåll
  • Rivning/demontering

Livscykelkostnaderna
innefattar produktens hela livscykel

När vi utför en LCC beaktas alla delar av investeringen, från projektering, inköp och installation/byggnation till restvärde och rivning. Dessutom beaktar en fullgod LCC hela användningsfasen. Inte enbart energi- och vattenkostnader utan även administration, underhåll, försäkringar, räntor, skatter, eventuella abonnemangsavgifter och övrigt.

Det händer att man förväxlar Livscykelkostnadsanalys med Livscykelanalys. Livscykelanalys beräknar en byggnads eller konstruktions totala miljöpåverkan över tid, medan livscykelkostnad beräknar de faktiska ekonomiska kostnaderna av olika system- eller produktval under hela livscykeln.


Utförande

När vi utför en LCC beaktas alla delar av investeringen, från projektering, inköp och installation/byggnation till restvärde och rivning. En LCC innebär i praktiken att summera samtliga kostnader och få en nuvärdessumma. I summan ingår kostnadskomponent, initialkostnad, energi- och effektkostnader, driftskostnader, underhålls- och reparationskostnader, kostnad för stilleståndstid samt miljökostnad och kostnad för urdrifttagande. Genom att summera alla dessa kostnader får vi en jämförbar nuvärdessumma för varje produkt och kan på så sätt göra en ingående jämförelse av vilka system- eller produktval som är mest lönsamma över tid. Det finns dock en del osäkerhet i kalkylen, eftersom prisutvecklingarna enbart är prognoser. För att göra LCC-beräkningen mer säker kan man till exempel testa olika prisutvecklingsmodeller för underhåll och energi. Våra konsulter utför omfattande beräkningar för att få fram det bästa och mest långsiktiga produkt- eller systemvalet för dig.


Artiklar att ta del av

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Robert Kühnel

Raksystems blir Sustera

Med sin nya strategi siktar koncernen på att under de kommande åren tredubbla omsättningen, öka antalet anställda och att expandera till flera nya länder. För att stötta tillväxtstrategin byter koncernen nu namn till Sustera .

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.