Fuktsäkerhetsansvarig projektering

Fuktsäkerhetsansvarig projektering granskar projekteringens alla skeden fuktkritiskt och identifierar eventuella fuktrisker.

Fuktsakkunnigstöd i
projekteringens alla skeden

Fuktsäkerhetsansvarig projektering hjälper dig granska projekteringen och identifiera fuktrisker från och med programskedet. Fuktkonsulten identifierar vad olika discipliner ska beakta i projekteringen gentemot satta krav. Våra konsulter granskar fuktsäkerheten ur ett helikopterperspektiv. Vi fungerar som fuktsakkunnigstöd genom hela projekterings- och produktionsfasen.

Fuktsäkerhetsansvarig projektering:

  • Bevakar ställda krav gällande fuktsäkerheten från alla discipliner.
  • Minimerar riskerna för framtida fuktskador.
  • Ger möjlighet att i ett tidigt skede välja bort riskkonstruktioner som blir dyra att lösa i produktionsfasen.

Proaktivt fuktsäkerhetsarbete

Vi hjälper beställare och projektörer identifiera vilka fuktrisker som finns i programskedet. Vi kan även hjälpa till att utforma projektets kravställning på fuktsäkerhetsarbetet i såväl programskedet som i projekteringen. Bland annat genom att reda ut hur ansvarsfördelningen mellan byggherre och entreprenör i fuktrelaterade frågor ska och bör fungera. Fuktsäkerhetsansvarig projektering kan även fungera som sakkunnigstöd vid tekniskt samråd. Vi kan även bistå med kompetens för fuktkrav när detaljplaner för nya stadsdelar och områden ska tas fram.

Här kan du läsa mer om tjänsten Fuktsäkerhetsansvarig Produktion.


Utförande

Våra fuktsakkunniga inleder arbetet med att identifiera eventuella krav som ställts i detaljplan och annan dokumentation. Därefter måste vi identifiera byggnadens eller områdets specifika behov. Behoven varier beroende på byggnadens eller byggnadernas syfte och långsiktiga mål. En byggnad som ska rivas inom tio år har exempelvis inte samma kravställning som en byggnad som ska fungera som ett landmärke. En simhall har väldigt annorlunda krav på fuktsäkerhet än ett hyreshus eller en arkivhall för böcker och tidningar.

Fuktsäkerhetsansvarig projektering samlar in alla nödvändiga handlingar och identifierar eventuella krav. Kravställningen ser olika ut i olika stadsdelar, kommuner och områden. I många kommuner ska fuktsäkerhetsprojekteringen följa rekommendationer från miljöcertifieringssystem. En fuktsäkerhetsansvarig projektering säkerställer att alla krav finns med i projekteringen och ser över ansvarsfördelning mellan byggherre och entreprenör.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.