Fuktsäkerhetsansvarig produktion

Fuktsäkerhetsansvarig Produktion avlastar och planerar fuktsäkerhetsåtgärder och hjälper dig nå målen avseende fuktsäkerhet.

Minska risken för framtida fuktskador

Fuktsäkerhetsansvarig Produktion ger möjlighet för byggherrar och fastighetsägare att minska risker för kostsamma åtgärder inom fukt. Våra konsulter hjälper dig att i ett tidigt skede se vilka åtgärder som krävs för att nå projektets mål gällande fuktsäkerhet. Ett väl utfört fuktsäkerhetsarbete kan förutspå risker för fuktskador. Vi följer standarden ByggaF i produktionsskedet. Några fördelar med att anlita en Fuktsäkerhetsansvarig Produktion:

  • Proaktivitet och tidiga åtgärder gör projektet mer kostnadseffektivt.
  • Du kan minska risken för framtida fuktskador.
  • Minskar risken för förlängd byggprocess och kostsamma fuktåtgärder i projektet.

Fuktsäkra ditt byggprojekt

I ett tidspressat byggprojekt glömmer man ibland bort fukten, men det är ofta fukt som ställer till det i slutskedet. Endera genom skador eller genom förlängt uttorkningsbehov. Det är fullt möjligt att förutse många av de fuktrelaterade utmaningarna. Att vara proaktiv genom att identifiera fuktkritiska skeden och göra fuktronder i byggnaden är både kostnadseffektivt och smart. Skador och förlängda byggprocesser är kostsamt för ett byggprojekt. Genom att anlita en fuktsäkerhetsansvarig minskar du eventuella tilläggskostnader och får ett fuktsäkert projekt.


Utförande

Vi inleder fuktsäkerhetsarbetet med att träffa kunden och identifiera de fuktkritiska skedena. I detta skede planerar vi även in tider för fuktronder och platsbesök. I samråd med kunden planerar våra fuktexperter in vilka fuktmätningar och vilka täthetsprovningar som vi bör utföra i fastigheten. Därefter utför vi alla nödvändiga mätningar och prover och går genom all data.

Hur slutrapporten ser ut beror till stor del på hur behovet ser ut. Oftast sammanställer vi allt material i en fuktsäkerhetsdokumentation. Det är ett dokument där alla utförda insatser är samlade och tydligt presenterade. Rapporten från fuktsäkerhetsansvarig konsult ger kunden ett utsökt underlag för att påvisa att man utfört ett gediget och effektivt fuktsäkerhetsarbete.

Syftet med att anlita en fuktsäkerhetsansvarig är att kunden ska få hjälp med planeringen för och avlastning med fuktsäkerhetsarbetet. Vi planerar våra uppdrag noggrant och ser till att allt som berör fuktsäkerheten hanteras i rätt tid. På så sätt kan vi överlämna ett fuktsäkert projekt till beställaren.


Artiklar att ta del av

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Robert Kühnel

Raksystems blir Sustera

Med sin nya strategi siktar koncernen på att under de kommande åren tredubbla omsättningen, öka antalet anställda och att expandera till flera nya länder. För att stötta tillväxtstrategin byter koncernen nu namn till Sustera .

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.