Bygga lufttäta byggnader

Raksystems hjälper dig bygga lufttäta byggnader

Lufttäthetsprovningar av byggnader utförs för att kunna avgöra hur mycket läckage som finns i hela eller delar av byggnaden

Lufttäthetsprovningen ger svar på frågor som: är byggnaden tät eller förekommer läckage i klimatskal, och saknas det till exempel isolering? Provningen utförs när byggnadens klimatskärm är färdigställd vilket är när det lufttäta skiktet är på plats och inga ytterligare håltagningar kommer göras. Uppmätt läckagetal får endast fördelas på klimatskärmens area medan läckage till omgivande utrymmen ska vara minimala.

Byggnader skall provtryckas, mätas och rapporteras enligt SS-EN ISO 9972.

Att bygga lufttäta byggnader är en avgörande faktor för att uppnå en energieffektiv byggnad och förhindra fuktskador. Lufttäthetsaspekten är viktig vid stora skillnader av temperatur eller stora fukttillskott. Om fuktig luft kommer i kontakt med kallare byggnadsdelar så uppstår stora skador snabbt. Problemen är störst på vinterhalvåret och blir också mer kritiska ju längre norrut i landet projektet utförs. Byggnader skall provtryckas, mätas och rapporteras enligt SS-EN ISO 9972.

Våra lufttäthetsprovare hjälper dig bygga lufttäta byggnader
Lufttäthetsprovare Raksystems i Stockholm: Mikael Hedlund, Thom Skytt och Daniel Wirström

Micke Hedlund, lufttäthetsprovare Raksystems, har arbetat på Raksystems sedan 2009. Jag ställde några frågor till Micke som berör just området att bygga lufttätt och ”hur svårt kan det vara”?

Raksystems Catarina: Du har lufttäthetsprovat runt 500 byggnader genom åren. Vad skulle du säga är de vanligaste misstagen som görs som leder till att det går fel?

Micke: Ofta börjar man titta på lufttäthetsfrågan alldeles för sent i en byggprocess. Den bör vara med redan i projekteringen som en egen punkt. Det är viktigt att man får med alla kritiska delar för att säkerställa att alla detaljer har tagits hänsyn till. Alltför ofta saknas en plan från byggherrens sida vilket leder till att man i produktionen får gissa sig till hur lösningen skall vara. Lufttätheten, och hur man bör jobba med det, är en del i projekteringen och därför bör projekteringsgruppen alltid arbeta fram en plan för uppföljning som sen ska kravställas produktionen.

Raksystems Catarina: När är det lämpligt att utföra en tidig luftläckagesökning? Och vad är en tidig luftläckagesökning?

Micke: Det är mycket fördelaktigt att lufttäthetsprova till exempel visningslägenheten och då gärna när PE folien är blottad, så att man kan se hur tejpning över skarvar och liknande ser ut.  Det är också fördelaktigt att göra en tidig luftläckagesökning av del av klimatskal med provisoriska väggar vid exempelvis större byggnader. Då gör man en tidig provning för att undersöka eventuella systemfel och på så vis kunna identifiera dem tidigt och kunna åtgärda.

Det är alltför vanligt att det vid lufttäthetsprovningstillfället läcker i golv/väggvinkel, i fönstersmygar och så vidare.

Ett tips generellt som alltid är bra i alla projekt är att anlita en extern eller utse en internt lufttäthetskunnig person i ett tidigt skede som är involverad både i projekteringen och produktionen och kan granska, säkerställa och följa upp för att lyckas väl med byggnadens lufttäthet.

Vanliga brister som vi på Raksystems ofta stöter på är att när konsulterna kommer ut på plats, till bygget, för att lufttäthetsprova läcker det i golv/ väggvinkel, i fönstersmygar, el-dosor och inte alltför sällan är det hål och revor i PE folien vilket såklart inte gynnar byggnadens välmående alls, utan tvärtom, man får då göra om och göra rätt.

Micke: När vi utför lufttäthetsprovningar så visar vi alltid resultatet på plats för arbetsteamet så att de ser var eventuella brister är och vad som fungerar bra och på så vis får kunden samtidigt en utbildning inom lufttäthetsaspekten i samband med provningen.

Hur går en lufttätethetsprovning med Raksystems till?

Micke: När vi utför en lufttäthetsprovning inleder vi alltid uppdraget med att läsa in oss på nödvändiga handlingar. Ofta utför vi initialt en okulär förbesiktning för att säkerställa att alla förberedelser är gjorda och om de inte är det informeras kunden om vad som krävs innan mätning kan utföras. Vi förbereder arbete med areaberäkningar och upprättar provisorier. När det sedan blir dags för själva utförandet av provningen på plats så tätas ventilation och avlopp. Därefter utförs sökning av luftläckage, till exempel med värmekamera. Sedan genomförs själva lufttäthetsprovningen. Med resultaten sammanställer vi en rapport till kunden som innehåller mätresultat, bedömning, utlåtande och eventuella rekommendationer.

Avslutningsvis tre viktiga tips för att bygga en lufttät byggnad

Läs mer om våra tjänster: lufttäthetsprovning , termografering och lufttäthetsprovning ventilation