Lufttäthetsprovning

Lufttäthetsprovning eller lufttäthetsmätning för bättre energiprestanda och termisk komfort i din byggnad.

En viktig faktor för
miljöklassning och energiprestanda

Med hjälp av lufttäthetsprovning får du veta om din byggnad uppfyller lufttäthetskraven. Lufttätheten är en viktig faktor då det kommer till miljöklassning, energiprestanda och termisk komfort. Det kan dessutom leda till problem med fuktskador och funktionsproblem i ventilationssystemen.


Lufttäthetsprovning enligt ByggaL

Vi har lång erfarenhet och kompetens av lufttäthetsprovning i alla typer av byggnader. Vi utför provningarna enligt SS-EN ISO 9972:2015 och följer branschstandard Bygga L. Hos oss finns ett stort antal Diplomerade Lufttäthetsprovare, vilket gör att vi innehar en mycket hög kompetens inom området.

I befintliga byggnader utför man oftast lufttäthetsprovning i samband med en form av statusuppdatering inför en ombyggnation. Alternativt då man upplever problem med energianvändning eller termisk komfort i byggnaden. Det är möjligt att mäta hela byggnader eller delar av byggnader. I större byggnader krävs ibland att flera utrustningar parkopplas, vi besitter både kunskap och utrustning för att kunna prova alla byggnader oavsett storlek.


Utförande

Vi inleder med att läsa in alla nödvändiga handlingar. I vissa fall krävs en okulär förbesiktning. Då utför vi en sådan. Vi förbereder allt arbete med areaberäkningar och hjälper även till, på plats, med att täta ventilation, fylla vattenlås etc. Därefter utför vi läckagesökning, till exempel med värmekamera. Avslutningsvis utförs en lufttäthetsprovning.

Efter en provning av lufttäthet får kunden en rapport enligt riktlinjerna i både SS-EN ISO 9972 och branschstandard ByggaL. Rapporten innehåller mätresultat, bedömning, utlåtande och eventuella åtgärdsförslag och rekommendationer.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.