Termografering

Termografering innebär att vi med hjälp av värmekameror lokaliserar isolerbrister, köldbryggor och luftläckage i byggnadens klimatskal.

Termografering har fler användningsområden

Vi utför termografering enligt SS-EN 13187. Med hjälp av termografering hittar vi luftläckage, köldbryggor och brister i isolering i klimatskalet. Ett bristfälligt klimatskal kan leda till förhöjd energianvändning, påverka den termiska komforten negativt och dessutom utgöra en risk för fuktskador.

  • Luftläckage och andra otätheter.
  • Värmeläckage och köldbryggor.
  • Fukt och fuktskador.

Utförande

Vi utför ofta termografering i samband med lufttäthetsprovning. Vi inleder med att läsa in alla nödvändiga handlingar. Våra konsulter utför termografering i byggnaden, samtidigt som byggnadens sätts i invändigt undertryck. Termograferingen lyfter fram eventuella läckage, fukt och fuktskador. Termografering utförs i första hand vintertid, eftersom man behöver temperaturskillnader över klimatskalet för att hitta brister i isolering och köldbryggor.

Resultatet från termograferingen redovisar vi i en omfattande rapport. I rapporten finns en utförlig beskrivning av uppdraget, bilder och kommentarer angående eventuella brister, samt markerade ritningar där vi visar var i byggnaden vi utfört termograferingen. Rapporten innehåller bedömning, utlåtande och eventuella åtgärdsförslag.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.